Bojíte sa byť pred partnerom emočne nahí?

emočná nahota

Emočná nahota je láskyplná, otvorená a pravdivá komunikácia s partnerom. Bez hanby, urážok a strachu. Je založená na absolútnej dôvere v dobrom zámere a na istote, že partner pozitívne prijme všetko, čo povieme.

Ak sa emočnej nahote bránime, vždy je to z dôvodu vlastného strachu z vyslovenia daného pocitu. Týmto strachom sú emočné vzorce (skúsenosti), ktoré si s partnerom navzájom zrkadlíme. Aby sme tomu správne rozumeli, moje zlé vzorce potvrdzujú niektoré zlé vzorce u partnera a naopak.

Uveďme si príklad na manželskom páre:

Muž (v minulosti zradený ženou, vymenený za iného)

Ide spať skôr – sám. Po nejakom čase si chce odskočiť na záchod. Vtom vidí, ako žena drží mobil a s niekým si píše. Keď muž vychádza z izby, začuje zvuk a mobil ihneď schová. Mužovi ani nenapadne ísť na záchod, radšej bude ženu sledovať škárou vo dverách a prípadne ju usvedčí z nevery.

Žena (v minulosti týraná mužom – strachom dýchala podľa partnerovho rytmu)

Partner si šiel ľahnúť skôr. Tak aspoň napíšem dcére, povie si. Začuje šum a usúdi, že partner ide na záchod. Mobil musím hneď schovať, aby bol partner pokojný, ešte by som ho zbytočne provokovala, pomyslí si. Na druhý deň je muž nahnevaný a žena nevie prečo. Veď som robila všetko, len aby som ho nerozrušila, a aj tak je dusno.

Žena má strach, že urobí niečo zle, niečo, čo v mužovi vyvolá agresivitu alebo negatívne pocity. Muž má, naopak, strach, že mu žena „zahýba“ s iným a čoskoro ho vymení. Ani jeden z nich sa nezamyslel sám nad sebou. Nenapadlo im, že tomu druhému dôverujú a môžu sa vo svojich domnienkach mýliť. Ovládol ich strach vyvolaný zlými vzorcami.

Platí tu pravidlo 70 na 70

Pamätajte, že to, čo sa vám na partnerovi páči alebo nepáči, je len vaše zrkadlo. Také, ktoré na partnerovi vidíte, ale pritom ho máte aj v sebe, len si ho neuvedomujete. Nemusí to byť presná podoba, ale len jadro alebo esencia.

Partneri majú 70-percentnú vzájomnú podobnosť emočného nastavenia. Hlava nám však nerozdeľuje, či nás spojí s tým pozitívnym, alebo negatívnym. Jednoducho vyberie náhodných 70 percent.

Často sa stretávam s pármi, ktorým pomáham navzájom správne komunikovať. Partneri nie sú k sebe otvorení, vedú zavádzajúcu komunikáciu a nabúravajú si  vzájomnú dôveru, hoci sa majú radi. Dôležité je aj to, aby sa komunikácia viedla v láskyplne. Ľudia sú pohodlní a je pre nich jednoduchšie vytvoriť si domnienku a druhých obviniť. Potom je ťažké na vzťahu pracovať.

Nie sme schopní uznať, že sme spravili chybu – naše ego nám to nechce dovoliť. Bola by to potupa, keby ten druhý videl moje nedostatky. Ak sa nemáme dostatočne radi, budeme mať strach, že sa partner našej emočnej nahote vysmeje. A je namieste pýtať sa prečo.

Keď ste s partnerom nahí v posteli, vo väčšine prípadov to nie je problém. Iná situácia však vznikne, ak by ste mali byť nahí v debate. Vaše vzorce sú uložené v podvedomí a to vám emočnú nahotu zakazuje. Bojíte sa poníženia, odstrčenia, nezáujmu atď.

Čím napríklad sú tieto vzorce spôsobené?

Dieťa vraví: „Mamička, nie je mi dobre.“ Deti sú bezprostredné, majú svoju emočnú nahotu automaticky, a to dovtedy, kým mamička alebo otecko neodpovie napríklad takto:

– Ale prosím ťa, ty to len hráš.
– Teraz nemám čas, tak sa s tým popasuj sám.
– Ale mňa to vôbec nezaujíma, to je tvoj problém.
– Sám si si na vine.
– To je preto, že si taký lump atď.

Z týchto odpovedí sa nám do mozgu zapíše, že naša nahota nie je namieste. Nikoho nezaujíma, čo naozaj cítim. Ako by asi bolo dieťaťu, keby sa ho rodičia spýtali: „A čo presne cítiš?“ Dieťa by po prvé pocítilo záujem, a po druhé možnosť pokračovať v rozhovore, dostať sa k jadru veci a vyriešiť ju – mať dobrý pocit.

To, čo zo seba vydávame my, nám zrkadlí naše okolie. Môže to byť partner alebo sú to naše deti, kolegovia v práci atď. – všetci okolo nás.

            Máte pocit, že vás niekto nerešpektuje? Potom zrejme v niektorých situáciách nerešpektujete sami seba.

Nie ste v kolektíve obľúbená? V takom prípade nie ste obľúbená ani sama pre seba atď.

My sami si vytvárame krásny svet. A len my sami môžeme svoj svet zmeniť – hlavne tým, že zmeníme negatívne zmýšľanie o sebe! Nájdením vlastnej sebahodnoty a lásky k sebe samým nikomu nedovolíme, aby sa nám vysmial alebo naše pocity použil proti nám. Ak sa budeme dostatočne milovať, budeme vedieť, čo sme schopní partnerovi ponúknuť, a on to bude vedieť tiež a podľa toho sa k nám bude správať. A keď si budeme istí, že my milujeme samých seba a partner miluje nás, nie je problém byť s partnerom úplne emočne nahí. Nádherná emočná nahota dáva vzťahu krídla.

Metoda Emočných rovníc vám pomôže oslobodiť sa od strachov, ktoré vám emočnú nahotu bojkotujú. Aj vy môžete byť šťastní.

Autor: Hanka Čermáková, koučka Aleša Kalinu