Ako si vyrozprávať všetko pekne zostra?

Niektoré z udalostí často hodíme za hlavu a na niektoré nedokážeme zabudnúť. Prekáža nám, že partner nevie dodržať slovo a chodí stále neskoro. Nedokážeme sa zmieriť s tým, že po sebe neuprace riad. Často sme sa presviedčali, že mu nebudeme vyčítať neskoré príchody z práce. Všetko sa však začína postupne hromadiť a k vzniknutým situáciám treba zaujať skutočne zásadný postoj.

 

V mnohých prípadoch sa stanú ešte horšie veci. Dopočuli ste sa, že partner má za sebou milostný románik, alebo ste si čisto náhodou vypočuli jeho telefonát s nežiaducou osobou.
Váš vzťah začína mať trhliny. Viete, že nie je možné veci obchádzať a treba zaujať jasné stanovisko. Ale ako to urobiť, aby ste sa mohli o veciach v pokoji porozprávať, dozvedieť sa, čo potrebujete, nájsť riešenie a ďalej pokračovať v spokojnom živote?
Ako odpoveď uvádzam metódu, ktorá vždy funguje, ak je dodržiavaná presne.
Samozrejme, vždy záleží na tom, aký druh problému sa chystáte riešiť a akú emočnú záťaž prinesie.

Praktický návod:

  1. Uistite sa, že partner chce daný problém riešiť a riešenie hľadať spolu s vami. Ak vás čokoľvek trápi, ale druhá strana nemá záujem zľaviť a stále presadzuje svoje, riešenie nikdy nenájdete.
  2. Dopredu si dohodnite čas a miesto, kde sa o probléme porozprávate. Nemá cenu vybuchnúť od snahy vyriešiť všetko hneď na mieste. Ak sa problém opakuje, je jasné, že ste iritovaní častejšie. Výbuchy a časté upozorňovania na partnerove chyby však nikam nevedú.
  3. Dohodnite si spôsob komunikácie. Desať minút rozprávajte vy a potom rovnako dlho druhá strana. Odsúhlaste si, že všetko budete nazývať pravými menami a nebudete hľadať vhodné slová. Jednoducho budete o veciach hovoriť tak, ako vám to chodí po rozume. Nebudete si skákať do reči, len si zapisujte poznámky, aby ste potom mohli partnerovu reč okomentovať a zaujať postoj. Týmto spôsobom odkryjete emócie, ktoré prežívate vy sami a ktoré sú evokované partnerovým správaním.
  4. Písomne si stanovte, ako sa budete oddnes správať, aby ste partnera svojím správaním netrápili.
  5. Odpusťte si. Podajte si ruky, objímte sa.
  6. Naplánujte si oslavu ako odmenu za vyriešenie problému. Zájdite si na príjemnú večeru alebo si kúpte fľašu dobrého vína či šampanského.
  7. Sľúbte si, že sa to už nebude opakovať.
  8. Napíšte si dohodu, čo presne budete robiť, aby sa to už neopakovalo. Každý má následne tri možnosti na porušenie dohody. Ak napriek tomu k porušeniu dôjde, musí jeden druhému zaplatiť dohodnutú pokutu.

Stojí vám to s partnerom za to?

Ak vám vzťah s partnerom stojí za to, budete hľadať cesty, ako sa dohodnúť a príjemne spolu žiť. Ak vzťah za to nestojí, pomaly si hľadajte cestu k osamostatneniu. Vzťah nie je o utrpení, o nosení bremien, o znášaní vrtochov a nekompatibilných povahových vlastností toho druhého. Vzťah je predovšetkým o vás samých. Vy sa chcete cítiť dobre a nikto nemá právo vám v tom brániť. Je to váš život a vy s ním môžete robiť, čo chcete. Ak však nebudete mať vnútorný pokoj, nebude mať pokoj ani vaše okolie. Nič nedosiahnete, jediným vaším trendom bude nasýtenie tohto pokoja a bude vám jedno ako.

Vyrozprávanie náročnejších vecí

Na úplnosť tu uvádzam, že ak si partneri chcú vyrozprávať emočne silné problémy, ako napríklad milenecký pomer s niekým iným, treba pamätať ešte na jednu vec. Keďže v tomto prípade ide o vysoko emočné zážitky sprevádzané emóciami strachu, odsúdenia a viny, mnohokrát sa tieto nepríjemné myšlienky neodstránia len vyššie uvedeným vyrozprávaním. Ak majú myšlienky tendenciu prichádzať stále dookola a pre vás sa to stane neovládateľným, opäť si sadnite s partnerom a povedzte mu to. Odkryte mu svoje myšlienky a nechajte si od neho naliať do hlavy uistenie, že je všetko v poriadku.

Nezakopávajte problémy pod posteľ

Ochabnutie akýchkoľvek vzťahov vzniká na základe rôznych dotknutí sa, o ktorých sa nehovorí. Z rôznych dôvodov sa zakopávajú pod posteľ a prehliadajú. Vďaka týmto upratovacím technikám sa vzťah stáva vlažným. Neprepadnite preto tomuto zvyku v štýle „radšej budem ticho, aby bol pokoj“. Možno bude pokoj, ale spolu s ním aj chlad. Ochladne náklonnosť a sexuálna túžba, a váš vzťah sa posunie do monotónnosti. Potom niet divu, že sa budete častejšie rozhliadať inde, kto by vašu túžbu po láske znova naplnil.

Autor: Autor: Ing. Aleš Kalina
Foto: Shutterstock