Životná poistka kryje aj koronavírus

Celosvetová pandémia koronavírusu, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19 denne prináša množstvo otázok. Keďže ide o celkom nový vírus, klienti, ktorí majú uzatvorené životné poistenie sa pýtajú, ako je koronavírus poistením krytý. Koronavírus spôsobuje akútne respiračné ochorenie, ktoré je považované za chorobu – je teda krytý poisteniami, v ktorých vznikne poistná udalosť z dôvodu choroby.

Allianz – Slovenská poisťovňa kryje koronavírus v zmysle poistných podmienok životného poistenia v týchto prípadoch:

PRACOVNÁ NESCHOPNOSŤ
Ak sa poistený klient nakazí koronavírusom a lekár mu z dôvodu ochorenia COVID-19 stanoví práceneschopnosť (PN), za každý deň trvania PN mu bude vyplatené denné odškodné*

HOSPITALIZÁCIA
V prípade, že poistený klient bude z dôvodu zlého zdravotného stavu spôsobeného ochorením COVID-19 hospitalizovaný, bude mu vyplatené denné odškodné za každý deň pobytu v nemocnici*

CHIRURGICKÝ ZÁKROK
Ak sa poistený klient v dôsledku ochorenia COVID-19 musí podrobiť chirurgickému zákroku, ktorý je uvedený v zozname chirurgických zákrokov príslušných poistných podmienok, bude mu vyplatené poistné plnenie za absolvovaný chirurgický zákrok*

INVALIDITA
Ak sa poistený klient v dôsledku ochorenia COVID-19 stane invalidným a doloží rozhodnutie od Sociálnej poisťovne, Allianz – SP mu vyplatí poistné plnenie za invaliditu*

KRITICKÉ CHOROBY
Ak poistenému klientovi spôsobí ochorenie COVID-19 niektorú zo zoznamu kritických chorôb, Allianz – SP mu vyplatí poistné plnenie za túto kritickú chorobu*

SMRŤ
Ak poistený klient zomrie v dôsledku ochorenia COVID-19, Allianz – SP vyplatí oprávneným osobám poistné plnenie pre prípad smrti zo všetkých poistení, ktoré kryjú riziko smrti a ktoré má poistený klient v rámci životného poistenia dojednané.

„Keďže situácia v súvislosti s koronavírusom sa neustále mení a vyvíja, odporúčame sledovať našu webovú stránku www.allianzsp.sk, kde priebežne aktualizujeme a uverejňujeme všetky nové informácie,“ dodáva hovorkyňa Allianz – SP Lucia Muthová.

* po splnení všetkých podmienok platných pre poistnú udalosť uvedených v poistných podmienkach ako sú napr. uplynutie čakacej doby, uplynutie karenčnej doby a pod.


Zdroj: Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.,Odbor firemnej komunikácie