Výtvarníčka Dorota Sadovská bude online vo štvrtok 12.mája 2016 o 12.30 hodine

Dorota Sadovská sa narodila 5. februára 1973 v Bratislave. V rokoch 1987 – 1991 absolvovala Strednú umeleckopriemyselnú školu, oddelenie textilu u Karola Pichlera. V rokoch 1991 – 1997 študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, ktorú ukončila v Otvorenom ateliéri Rudolfa Sikoru na Katedre maľby. V štúdiu pokračovala v rokoch 1997 – 1999 na École Nationale des Beaux Arts v Dijone vo Francúzsku u Orlan, Yan Pei-Ming, Pat Bruder. V roku 2004 získala ukončením doktorandského štúdia titul ArtD. na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Od roku 1995 až do súčasnosti realizovala desiatky významných samostatných výstav a zúčastnila sa ťažiskových skupinových výstav v slovenskom i medzinárodnom kontexte. Vydala autorský katalóg SADO 1 (2005) a SADO 2 (2007). Jej diela sú zastúpené v niekoľkých galériách na Slovensku, v zahraničí  i v súkromných zbierkach. Veľkými témami jej diel sú ľudské telo a telesnosť a životy svätých.
Dorota Sadovská bude online už vo štvrtok 12. Mája 2016 o 12.30 hodine a teší sa na vaše otázky.