Výstava „BB“ – viac než dve písmená

BB. Na prvý pohľad minimalistický názov výstavy. Je to však len zdanie. Sú to počiatočné písmená priezvisk vystavujúcich umelcov. Práve to, že sú dve sľubuje umocnenie zážitku, ktorý vám táto výstava prinesie. Dvojka má v tomto projekte viac významov. Dvaja umelci dvoch rôznych generácií a dvoch výtvarných smerov.

Sochy Viťa Bojňanského a obrazy Márie Balážovej sú to, čo na vás čaká v mesiacoch máj a jún, ak navštívite priestory Audi Exclusive Gallery v Bratislave. Kombinovaná prezentácia sôch a obrazov oboch umelcov ukazuje charakteristické atribúty ich tvorby. Ich tvorba v spoločnom priestore ponúka jedinečnú symbiózu dvoch rozličných videní a chápaní toho istého sveta. Je to dialóg emócií.

Priamy, nekompromisný, popri tom však empatický a citlivý. I keď sa jedná o čiastočne retrospektívnu výstavu, je pozoruhodná svojou konceptuálnosťou. Pri jej zhliadnutí si podvedome uvedomíte, že vidíte diela, ktoré sú za hranicami určenými klasickými štandardmi vizuality. Výber diel pre expozíciu znovu potvrdzuje pravidlo, na ktoré sme si už v spomínanej galérii zvykli. Je to vysoká kvalita umelcov, ktorí v nej vystavujú. V tomto prípade to platí dvojnásobne. Každý z umelcov by pokojne mohol vystavovať samostatne, teraz však vytvorili úplne nový vzťah. Vzťah, ktorý nemá limity a hranice. Tie sú určené výsostne individuálne a existujú „in imagiatione“, teda v predstavách umelcov i divákov.

Viťo Bojňanský Mária Balážová(1)

Viťo Bojňanský (1962) je rodák z Bratislavy. Vyštudoval sochárstvo na Vysokej škole výtvarných umení. Okrem neho sa venuje aj maľbe. Pôsobil aj v Prahe a Paríži. Svoju tvorbu vystavoval v mnohých krajinách sveta. Spomeňme napríklad USA, Švajčiarsko, Arabské emiráty, Rakúsko, Čína a iné. Za svoju tvorbu získal aj niekoľko ocenení.

Mária Balážová (1984) sa narodila v Považskej Bystrici. Svoju umeleckú tvorbu začala ako umelecká sklárka. Tento odbor aj vyštudovala na škole v Lednických Rovniach. Neskôr sa začala zaoberať maľbou. Zúčastnila sa množstva sympózií a výstav nielen na Slovensku ale aj v USA.

Ich spoločná výstava vám ponúka výber z ich tvorby. Interesantný prierez ich tvorbou vám odhalí nielen vnímania a následnej reprodukcie pocitov, ale tiež ponúka nevšedný zážitok spojenia. Spojenia dvoch B. Navštívte túto expozíciu v Audi Exclusive Gallery na Harmincovej ulici 2B v Bratislave. Výstava je otvorená od 1.mája do 30. júna 2013 v pracovných dňoch od 9. do 18. hodiny. Vernisáž výstavy sa uskutoční 14. mája o 18. hodine.