Viete prečo máte málo sexu? Pravdepodobne patríte do Generácie Y

Viete prečo máte málo sexu?

Miléniové deti (rok nar. 1980 až 2000) vraj trávia v posteli menej času ako ich predchodcovia. Až 15% účastníkov prieskumu z generácie Y vo veku 20-24 rokov sa v rámci štúdie Floridskej atlantickej univerzity zverejnenej v časopise Archives of Sexual Behavior priznalo, že po osemnástke nemali žiadnych sexuálnych partnerov. Pre porovnanie u ľudí v rovnakom veku, narodených v šesťdesiatych rokoch minulého storočia, to bolo len 6%.

Dôvodov, prečo mali rodičia mileniánov viac sexu v ich veku je viacero. Komplikovanejší prístup k pornografii, celoročne desiatky rôznych organizovaných kolektívnych podujatí v školách a na pracoviskách, žiadny internet. Pred pár rokmi sa ešte ľudia dokonca osobne bozkávali. Dnes už sa proti takémuto nehygienickému zlozvyku bránime prostredníctvom bozkávacej aplikácie na mobile.

Generácia Y je vo všeobecnosti charakterizovaná okrem iného, Viete prečo máte málo sexu? silným individualizmom, vysokou fluktuáciou v zamestnaní a až prehnaným úsilím, o čo najrýchlejší kariérny rast, ideálne do tridsiatky. Podľa antropologičky Dr. Helen Fisherovej sa deti milénia viac sústredia na úspech v práci a pravidelný sex odkladajú do doby, kým budú pripravené uviazať sa vo vzťahu. Výška dosiahnutého sociálneho statusu a veľkosť bankového konta je totiž priamo úmerná príťažlivosti u potenciálneho partnera. Dr. Fisherová tiež zdôrazňuje, že táto generácia rovnako nehrnie ani do svadby. „ Sex síce nie je spojený len s manželstvom, no pri orgazme sa uvoľňujú hormóny, vďaka ktorým cítime s druhým človekom spojenie. Ani nezáväzný sex teda nie je úplne bez záväzkov – často totiž vedie k vzťahu,“ uzatvára Fisherová.

Generácia Y je do veľkej miery formovaná technológiami, ktoré ich sprevádzajú väčšiu časť ich života. Odborníci zaoberajúci sa generačnými rozdielmi síce tvrdia, že práve miléniovým deťom záleží na rovnováhe medzi prácou a voľným časom, no otázka znie ako svoj osobný čas využívajú. Byť online 24/7,  na sociálnych sieťach a prostredníctvom rôznych aplikácií prežívať veci, ktoré sa ešte na začiatku tohto storočia žili v reálnom svete a čase. V nedávno vykonanom prieskume v Británii, zameranom na poukázanie stavu milostného života mladých ľudí v krajine, viac ako tretina opýtaných uviedla, že za posledný rok museli vyhľadať pomoc v súvislosti s ich sexuálnym životom, pričom obe pohlavia určili ako jeden z hlavných dôvodov vyhýbania sa sexu, nedostatok záujmu. Odborníci v tejto súvislosti uvádzajú ako jeden z dôvodov tzv. “Facebook efekt“ – teda, že stále viac mladých ľudí sa stretá radšej online ako osobne.

Jedným z riešení sexuálnej absencie Generácie Y by mohlo byť, že miléniové deti aspoň raz týždenne odložia technologické vychytávky a stretnú sa so živými ľuďmi v reálnom prostredí.

Dôvodov, prečo mali rodičia mileniánov viac sexu v ich veku je viacero. Komplikovanejší prístup k pornografii, celoročne desiatky rôznych organizovaných kolektívnych podujatí v školách a na pracoviskách, žiadny internet. Pred pár rokmi sa ešte ľudia dokonca osobne bozkávali. Dnes už sa proti takémuto nehygienickému zlozvyku bránime prostredníctvom bozkávacej aplikácie na mobile.

Zdroje: http://www.dailymail.co.uk/health/article-3805013/Generation-no-sex-internet-passion-killer-young-one-three-abstain-making-love.html