Veda je zaujimavá až fascinujúca, presvedčí nás o tom úspešná žena?

Momentálne prebieha na Slovensku veľa akcií na podporu vedy a techniky a jej popularizáciu hlavne medzi mladými. Pozvali sme si na rozhovor Ing.Gabrielu Kukolovú, štatutárnu zástupkyňu a riaditeľku AMAVETu, veď kto by nám ženám lepšie priblížil informácie, pre väčšinu z nás, akoby z inej planéty :).
Je týždeň popularizácie vedy a techniky, čo ste si pripravili pre deti?

Týždeň vedy a techniky je nielen o vedcoch ale aj o budúcich vedcoch. Je to nástroj na pritiahnutie detí a mladých ľudí k vede a technike. AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku organizuje počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku v dňoch 13. – 15. novembra 2014 v priestoroch Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave celoslovenskú súťaž pre autorov vedecko – technických prác – Festival vedy a techniky. Ten sa stal tento rok jedným z hlavných podujatí TÝŽDŇA VEDY A TECHNIKY na Slovensku.

Je to ideálny priestor pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí prezentujú svoju výskumno-vedeckú činnosť pomocou panelovej prezentácie.

 

Myslím, že vždy sa nájde niekto, kto prekvapí…

Alebo čo prekvapí, pretože keď deti pochopia, že vďaka vede sa môžeme hrať bez ohľadu na to, ktoré zákony z vedných disciplín použijeme, stávajú sa z nich mladí vedátori, ktorí majú už len krôčik k získaniu titulu VEDEC/VEDKYŇA.

Posledný rok som najviac vnímala mladú slečnu Mišku, ktorá by sa vzhľadom k svojmu veku mohla zabávať po diskotékach a žúrkach alebo sledovať najnovšie módne trendy, no namiesto toho ju uchvátil vesmír a zaoberá sa takými myšlienkami ako napríklad odkiaľ k nám prichádzajú najenergetickejšie častice z našej galaxie. Verím, že v budúcnosti budeme ešte o nej počuť.

 

Sledujete aj naďalej talentované deti?

Medzi našimi deťmi sa nájde mnoho talentovaných detí, problém je, že nie vždy sa včas podarí zistiť, ktoré dieťa v čom vyniká. Preto pripravujeme pre deti a mládež také aktivity ako je celoštátna súťažná prehliadka vedecko-tehnických projektov Festival vedy a techniky. Je to ideálny priestor, kde môžu žiaci prezentovať výsledky svojej výskumnej a pozorovateľskej práce odbornej i laickej verejnosti. Mnohé školy si zvykli prísť sa pozrieť so žiakmi na projekty, ktoré prezentujú žiaci z iných škôl na Festivale vedy a techniky. Je zaujímavé pozorovať prvé kroky detí, ktoré si „musia“ pozrieť projekty, pretože to tak škola alebo učiteľ naplánoval a tiež je zaujímavé vidieť ako tieto deti odchádzajú s množstvom nových myšlienok, otázok a predsavzatím, že o rok to dokáže aj on či ona a prihlási sa. To sú chvíle kedy som presvedčená a verím, že takúto inšpiráciu si zaslúži každé dieťa.

 

Ako im pomáha škola, prípadne vy, ako Inštitút?

Škola zohráva dôležitú úlohu pri výchove dieťaťa, veď v škole strávi týždenne 30 až 35 hodín v závislosti od veku dieťaťa. Je to slušný časový priestor na modelovanie a vývoj dieťaťa. AMAVET pomáha napĺňať predstavy žiakom, ale sme tu i pre pedagógov či rodičov a vedieme spolu s nimi deti a mládež k zmysluplnému tráveniu voľného času.

AMAVET napĺňa ciele neformálneho vzdelávania detí a mládeže v oblasti vedy a techniky najmä vytváraním podmienok na klubovú činnosť, organizovaním prázdninových pobytov s orientáciou na účelné a tvorivé využívanie voľného času aorganizovaním domácich i zahraničných exkurzií, sústredení, poznávacích ciest a medzinárodných výmen.

Úzke prepojenie formálneho a neformálneho vzdelávania vytvára v dnešnej dobe prienik, ktorý dáva priestor pre spoluprácu škôl a AMAVETu a tento priestor sa stále zväčšuje.

 

Máte aj vy nadané deti…?

Moja dcéra má hudobné nadanie, ktorého rozvíjanie sa jej žiaľ veľmi nepáči. Zato jej výborné komunikačné schopnosti v spojení s vhodným argumentovaním a presviedčaním jej dávajú predpoklad sa vyvíjať týmto smerom. Myslím si, že z mojej dcéry nebude žiaden vedec ale v budúcnosti mi bude vedieť pomáhať pri organizovaní rôznych aktivít v AMAVETe.

 

Ako ste sa vy dostali k svojej profesii

Náhodou, hľadala som si prácu. Pri absolvovaní rôznych pohovorov som sa rýchlo naučila, že mám vedieť všetko, aj keď to v skutočnosti neviem. Život sa nevyvíja úplne ideálne a aj na klamstvá sa rýchlo príde. Takže po nástupe do nového zamestnania, teda do AMAVETu sa prišlo na to, že neviem všetko to, čo som tvrdila, ale dokázala som sa rýchlo učiť a to mi pomohlo. Neskôr som sa stala štatutárom AMAVETu.

 

Ste spokojná, predpokladám, že áno, so svojou prácou…?         

Páči sa mi rôznorodosť mojej práce. Mať možnosť vymýšľať a tvoriť a ešte k tomu ma to baví, tomu hovorím šťastie. Sú chvíle kedy je potrebné spomaliť, pretože vorkoholizmus nikdy nikomu neprospel. Ale potom príde nová myšlienka a už vzniká nové podujatie ako napríklad konferencia pre IT – Junior Internet, ktorá sa uchytila a už máme za sebou deviaty ročník. Alebo raz som sa hrala s číslami (v eurách) k ďalšiemu projektu a náhodou prišiel za mnou sponzor, ktorý si všimol moje nečitateľné čísla popísané na papieri. Vďaka tomuto nenápadnému stretnutiu organizujeme deviaty rok letné tábory Zábavných vedcov v Chorvátsku.

 

Ako riešite náročnú prácu a rodinu?

Ako kedy. Našťastie mám skvelých rodičov, ktorí mi pomáhajú.

 

Sme v predvianočnom období, hoci vonku to tak nevyzerá, mávate aj vy ten predvianočný ošiaľ 🙂

Ani nie. Som pragmatik takže skôr než niečo urobím, musím v tom vidieť zmysel. A takto nejako aj kupujem vianočné darčeky. Napíšem si zoznam a idem na to.

 

Prajem veľa úspechov a nám všetkým veľa talentovaných detí, poprajte aj vy …

Tiež chcem popriať všetkým rodičom, nech má ich dieťa talent na čokoľvek, veľa trpezlivosti a pochopenia. Potom, keď sa dostavia výsledky, verte že stoja za to. Nie je nič krajšie ako vidieť svoje dieťa uspieť a keď je ešte aj samo šťastné.

 

 

O organizácii AMAVET

Asociácia pre mládež, vedu a techniku – AMAVET je záujmové občianske združenie s orientáciou na mladých ľudí, popularizáciu vedy a techniky. Združuje 50 klubov a 280 základných kolektívov na celom území Slovenska s počtom viac ako 4000 členov. Kluby AMAVET sa vytvárajú a pôsobia na školách, centrách voľného času, v mestách a obciach. K jedným z najzaujímavejších podujatí vytváraných asociáciou AMAVET patria Festival vedy a techniky a projekt pre mladých internetových nadšencov Junior Internet, cieľom ktorých je vyzdvihnúť činnosť mladých ľudí v oblasti vedy, techniky, ekológie a aj v mediálnej oblasti.

Viac informácií nájdete na www.amavet.sk