Valentín bez modrín: Nezabúdajme na ženy zažívajúce násilie

Jedným z nežiaducich javov, ktoré ukrývajú partnerské vzťahy, je násilie. V čase oslavy sviatku  zaľúbených prichádza nezisková organizácia Centrum Slniečko so silnou vizuálnou kampaňou. Valentín bez modrín nájdete v uliciach Bratislavy, Trnavy aj Nitry. 

 

So sviatkom sv. Valentína prichádza vo februári vlna komunikácie ospevujúca lásku a vzájomnú  náklonnosť. Počujeme o nej z médií, reklám, vidíme ju v obchodoch, na internete a nevyhneme sa jej  ani v rámci osobných rozhovorov.  

Tento rok prináša Centrum Slniečko, n.o. v rámci svojho projektu „Bez modrín“ do verejného  priestoru a na sociálne siete trochu netradičnú valentínsku kampaň. Upozorňuje ňou na fakt, že  súčasťou viacerých partnerských vzťahov je aj násilie. Toto násilie je obzvlášť v období „zaľúbených“  ešte viac tabuizované a obete násilia takto presýtená komunikácia ešte viac traumatizuje. Problémy,  ktoré sa dejú v domácnostiach za zatvorenými dverami, sa tak stávajú ešte menej viditeľnými a hlas  obetí nepočuť. 

V dôsledku pandemickej krízy a sociálnej izolácie zaznamenávajú krajiny naprieč celou Európou  nárast počtu obetí domáceho násilia. Nejedna žena sa práve v týchto týždňoch ocitá uzavretá v  jednej domácnosti s násilníkom. Potreba zvyšovania povedomia o možnostiach odbornej pomoci a  ochrany by preto mala byť prioritou verejnosti, a to aj v čase sviatku zaľúbených. 

Valentínska kampaň Centra Slniečko, n.o. je postavená na silnom vizuáli a veršovačkách. Silu  a hrubosť násilia sa kampaň snaží ľahko romantizovať a spraviť ju tak vizuálne atraktívnou v období  presýtenom srdiečkami, kyticami a šperkami. Z láskavých giest ostal len trest. Zo silného puta ostali  len putá. Z malej narážky sa stali vyhrážky,” znejú heslá kampane.  

Okrem online kampane sú tieto myšlienky prítomné aj vo verejnom priestore vo forme cityligtov  v troch krajských mestách západného Slovenska. Vizuály valentínskej kampane Bez modrín nájdete  v Nitre, Trnave a Bratislave. 

Násilie má mnohé formy a nie vždy sú ním spôsobené modriny voľným okom viditeľné. Hoci to nie je  vždy jednoduché, cesta z násilia k bezpečiu existuje. Dôležité kontakty na odborníkov a linky pomoci  môžete nájsť na www.bezmodrin.sk/dolezite-kontakty

Pre ženy zažívajúce násilie je k dispozícii Národná linka pre ženy zažívajúce násilie, na ktorú sa môže  verejnosť obrátiť non-stop, a to bezplatne telefonicky na čísle 0800 212 212 alebo prostredníctvom  e-mailovej adresy linkaprezeny@ivpr.gov.sk.

Zdroj: Centrum Slniečko