V slove ukrytá krása

Recitačná súťaž Dilongova Trstená tento rok opäť otvorila dvere pre recitátorov z celého Slovenska. Vysoká úroveň tohto podujatia je chýrna a niet sa čo diviť. Ľudia, ktorí ho organizujú majú totiž srdce pre literatúru na správnom mieste. Trstená v lone krásnej prírody tak poskytuje výbornú príležitosť, pre malých aj veľkých vyskúšať si aké to je. Aké je krásne osvojiť si slová básnika, prozaika a potom ich prostredníctvom umeleckého prednesu sprostredkovať ostatným.

V Dilongovej Trstenej nikdy nejde o víťaza, vždy ide o ľudí a literatúru o krásu slova a človeka.Preto je táto súťaž vždy plná pohodovej atmosféry a priateľských stretnutí.

Recitovanie kvitne v každom veku

Porotcovia nemajú ľahkú úlohu, pretože kvalita prednesu je skutočne vysoká a na tvári každého jedného súťažiaceho vidieť, že literatúra je pre neho radosť. Tento ročník bol skutočne vyvážený, ale do našej pamäte sa azda najviac vryl prednes 87 ročného Jozefa Frančeka, ktorý sa postavil pred porotu a recitoval. O tom, že recitoval krásne svedčí aj zaslúžené prvé miesto.

V kruhu priateľov

Dilongova Trstená, ako vyplýva zo samotného názvu, je venovaná pamiatke miestneho rodáka, básnika a františkánskeho kňaza Rudolfa Dilonga. Tento rok nám jeho pohnutý život priblížilo divadelné zoskupenie Hugo z Pruského, ktoré svojím vystúpením zahájilo otvárací ceremoniál súťaže. Veľmi sympatickou črtou tohto podujatia je, že sa ho vždy zúčastňuje aj primátor mesta, ktorý súťažiacich podporí svojim príhovorom a v závere im odovzdáva ceny a gratuluje k úspechu. Realizačný tým na čele s Danielou Paľovou a Martou Fukasovou sú zárukou toho, že všetko funguje tak ako má, že sa porotcovia aj súťažiaci cítia ako doma.

V tomto krásnom meste a mieste, na Dilongovej Trstenej, sa každý rok stretávajú tí najlepší priatelia. Priatelia literatúry. A je im spolu náramne.

Foto: Štefan Žembery