V nedeľu je Deň matiek – deň najefektívnejších zamestnancov!

deň matiek

Až 85 % žien, bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deti si myslí, že matka/rodič s dieťaťom má ťažšiu pozíciu na trhu práce. Podľa odborníkov na ľudské zdroje sú pritom práve matky efektívnejšie ako ich bezdetní kolegovia.

Ženám, matkám je jasné, že ani po príchode domov si nevydýchnu. Starostlivosť o deti, krúžky, večera, domáce úlohy im nedovolia aby si ešte večer dorobili to, čo v robote nestihli. Preto si dokážu mamy prácu lepšie naplánovať, vykonávajú ju skôr systematickejšie, neodkladajú ju na  neskôr, lebo vedia, že neskôr môže dieťa ochorieť, dostať črevnú virózu, a tak chcú mať všetko včas alebo dokonca ešte v dostatočnom predstihu, s istou časovou rezervou hotové.

Napriek týmto prednostiam pracujúcich matiek, mnohí zamestnávatelia ich na pracovných pohovoroch diskriminujú práve kvôli obavám, že pre rodičovské povinnosti bude ich neprítomnosť v práci častejšia a dlhodobejšia. Podľa prieskumu Poštovej banky skoro polovica matiek mala po návrate z materskej dovolenky problém získať svoje pôvodné miesto. Aj muži (70%) sa domnievajú, že rodič s dieťaťom to má na našom pracovnom trhu omnoho ťažšie.

Výsledky prieskumu poukazujú aj na zmeny v správaní sa mladých rodín na Slovensku. Popri konzervatívnemu modelu, kde muž je hlavne živiteľom rodiny a významnejšie sa nepodieľa  na každodennej starostlivosti o deti, je čoraz častejšie viditeľný i druhý trend. Ten je založený na rovnováhe medzi rodičmi tak po stránke finančného zabezpečenia, ako aj z hľadiska starostlivosti o deti. A aj keď si veľká väčšina žien (73 %) i mužov (68 %) myslí, že na rodičovskej dovolenke by mala byť matka, každý druhý muž by bol ochotný  zostať doma s dieťaťom namiesto partnerky. Najčastejším dôvodom, pre ktorý by tak urobili sú financie – keby mala žena vyšší príjem ako oni. Muži, ktorí boli na rodičovskej dovolenke sa prikláňajú k názoru, že by sa na nej mali vystriedať obaja partneri.

Viac ako 60 % žien považuje materskú dovolenku za prekážku v kariére. Myslí si to aj približne rovnaké množstvo mužov. Asi aj z toho dôvodu nemalé percento opýtaných (32 % mužov, 27 % žien) uprednostňuje kariéru pred rodičovskými povinnosťami. Avšak, mnohé spoločnosti dnes už zavádzajú opatrenia, ktoré zamestnancom uľahčujú skombinovať rodinné a pracovné povinnosti. Pre zamestnávateľov je to nie len nevyhnutné, ale hlavne prínosné. Spokojný rodič = spokojný zamestnanec.

Autor: Eva

Deň matiek