V jedálničku ľudí po celom svete boli zistené zásadné nedostatky.

Nový výskum publikovaný v septembrovom vydaní britského časopisu o výžive British Journal of Nutrition a zverejnený v práve vydanej celosvetovej správe o fytonutrientoch Global Phytonutrient Report ukazuje, že ľudia po celom svete do svojho jedálnička zaraďujú veľmi málo ovocia a zeleniny.

Výskumnú štúdiu zadal Inštitút zdravia Nutrilite spoločnosti Amway a z jej výsledkov vyplýva, že väčšina dospelých po celom svete by mala aspoň zdvojnásobiť svoju súčasnú konzumáciu ovocia a zeleniny, aby splnila minimálne odporúčanie Svetovej zdravotníckej organizácie. Ukazuje sa tiež, že veľká väčšina dospelých po celom svete – 60 až 87 % v 13 zemepisných regiónoch rozdelených podľa typu stravy – sa týmito odporúčaniami neriadi, čím neprospievajú svojej výžive a zdraviu.

Rozdiel medzi odporučeným množstvom ovocia a zeleniny a tým, čo dospelí skutočne zaradia do svojho jedálnička, tiež naznačuje, že väčšine dospelej populácie po celom svete chýba množstvo alebo rozmanitosť fytonutrientov – organických zlúčenín v ovocí a zelenine, ktoré sú potrebné k podpore zdravia a dobrej duševnej a fyzickej pohode. Konzumácia potravín bohatých na fytonutrienty veľmi prospieva zdraviu, či už sa jedná o zlepšenie zdravotného stavu očí, kostí a srdca, podporu imunitného systému alebo mozgových funkcií. Veľa fytonutrientov je zároveň účinnými antioxidantmi, ktoré môžu pomôcť predchádzať poškodeniu, ku ktorým dochádza v bunkách nášho tela pôsobením času.

Výskum sa zaoberal dopadom nízkej konzumácie ovocia a zeleniny na príjem fytonutrientov v každom z 13 skúmaných regiónov.  Zo zistenia vyplýva, že dospelí, ktorí denne zjedia päť a viac porcií ovocia a zeleniny, majú dvakrát až šesťkrát vyšší príjem fytonutrientov oproti priemerným hodnotám dospelých, ktorí jedia menej než päť porcií denne.

Výskum sa ďalej zaoberal rozmanitosťou a dostupnosťou ovocia a zeleniny v každom regióne.  Ukazuje sa, že odhadovaný príjem fytonutrientov sa v niektorých regiónoch významne líši, čo je odrazom obmedzenej dostupnosti niektorých druhov ovocia a zeleniny.

Keith Randolph pripúšťa, že konzumácia ovocia a zeleniny a prípadne príjem fytonutrientov môže ovplyvňovať rýchle životné tempo, ceny, sezónna a zemepisná dostupnosť, ale i pohľad na hodnotu ovocia a zeleniny ako zdroja potravy.

„Nech už bývajú kdekoľvek, žije dnes veľa dospelých veľmi aktívne a hekticky, prípadne majú obmedzený prístup k niektorým druhom ovocia a zeleniny,“ uvádzaRandolph. „Preto je dôležité, aby dospelí jedli zdravé, nespracované potraviny a podľa svojich možností zahŕňali do jedálničku ovocie a zeleninu. Tí, ktorí nemajú možnosť dostatočného výberu alebo sa nedostatočne stravujú, si však môžu zvýšiť príjem fytonutrientov užívaním doplnkov stravy,“ dodáva Randolph.

Značka NUTRILITE  , ktorá v roku 2014 oslavuje 80 rokov od svojho vzniku a predstavuje exkluzívnu  značku spoločnosti Amway, je najpredávanejšou značkou vitamínov a doplnkov stravy na svete.* Vďaka osemdesiatročnému úsiliu vo vede a výskume doviedol tím značky Nutrilite vlastný postup výroby „od semienka až po doplnok stravy“ k dokonalosti pri zachovaní kvality a zaistenie čo najväčšej spoľahlivosti, účinnosti a bezpečnosti svojich výrobkov. Výrobky NUTRILITE sú určené ku každodennej individuálnej výžive, prispievajú k zdraviu srdca, zachovaniu silných kostí a primeranej hmotnosti. NUTRILITE™ je jediná celosvetová značka vitamínov a minerálov, ktorá pestuje, zbiera a spracováva rastliny na svojich vlastných certifikovaných organických farmách*, ktoré sa nachádzajú v USA, Mexiku a Brazílii.

Podrobnejšie informácie sú uvedené na stránkach facebook.com/Nutrilite nebo twitter.com/Nutrilite.

*Zdroj: Euromonitor International Limited, www.euromonitor.com/amway-claims.