TOTO JE 6 RÁD, AKO REDUKOVAŤ STRES Z PEŇAZÍ

Stres z peňazí nie je len záležitosťou výšky bankového konta. Do veľkej miery závisí od toho, ako o peniazoch uvažujete. Za stresom z peňazí stoja úvery na bývanie, „život od výplaty do výplaty“, nesplnené sny či dlhy na kreditných kartách. Nie vždy je však odpoveďou zarobiť viac. Aj keď vyšší príjem dokáže dočasne maskovať symptómy, po určitej dobe sa úzkosť vracia.

Podľa výskumu, ktorý realizovala APA (American Psychological Asociation), peniaze spôsobujú stres 71 % Američanov. Podľa Karola Kováča, psychológa z Inštitútu stresu, sa takéto čísla netýkajú len zámoria, ale mohli by byť uplatniteľné aj na Slovensku. Riešením – jednoduchým (aj zložitým) – môže byť celková zmena spôsobu myslenia.

Potrebujete menej, ako si myslíte
Väčšina vecí, o ktorých sú ľudia presvedčení, že bez nich nie je možné žiť, sú považované za luxus. Dobrým príkladom sú mobily, autá, veľké šatníky. Komercionalizácia našej spoločnosti pracuje tvrdo na tom, aby do nás vnášala nepokoj. A vyhráva. Účelom je vyvolávať potrebu vlastniť niečo, bez čoho nie je možný život. Zdroj takýchto potrieb prináša do našich životov obrovský stres,“ vysvetľuje Mgr. Karol Kováč, PhD., psychológ a spoluautor dvoch knižných publikácií z oblasti stresu a zvládania záťažových situácií.

Z psychologickej praxe vyplýva, že mnoho ľudí bojujúcich so stresom z peňazí má problémy so zaspávaním, sú vyčerpaní, bojujú s tlakmi nadriadených a naplánovanými cieľmi. Dôvodov je mnoho, často majú jedného menovateľa: potrebu byť niekým alebo mať niePeniaze vám neprinesú väčšie šťastie

Peniaze vám neprinesú väčšie šťastie
Myslieť si, že peniaze urobia niekoho šťastnejším, je ilúzia, ktorú potvrdzuje veľké množstvo štúdií. Rozsiahly výskum vplyvu peňazí na prežívanie šťastia potvrdil jednoznačný trend. Peniaze majú  vplyv na prežívanú spokojnosť len do bodu, kedy zaisťujú pokrytie základných potrieb vám a vašej rodine. Nad touto hranicou majú peniaze veľmi nízky vplyv na prežívanú spokojnosť.

Petr Ludwig uvádza vo svojom diele výskum, v ktorom merali spokojnosť u ľudí, ktorí vyhrali veľký obnos peňazí v lotérii. Súbežne s nimi merali prežívanú spokojnosť u ľudí, ktorí sa práve ocitli na vozíčku. Asi po polroku bola prežívaná spokojnosť oboch skupín približne na rovnakej úrovni.

 

?
?

Yerkes-dodsonov-zakon.