Tesco podporuje rozmanitosť, svoj talent rozvíjajú všetci kolegovia bez rozdielu

FOTO: Marietka Kováčová pracuje v supermarkete Tesco v Nitre. Zdroj FOTO: Tesco SR

Každoročne je 3. december Medzinárodným dňom osôb so zdravotným znevýhodnením. Tesco na Slovensku sa dlhodobo snaží vytvárať také pracovné podmienky, aby svoj talent a zručnosti mohol rozvíjať každý bez rozdielu. Aj vďaka otvorenému prístupu, vzdelávaniu a podpore rozmanitosti našli v Tescu uplatnenie kolegovia a kolegyne, ale aj študenti so zdravotným znevýhodnením. Podľa nedávno uverejnenej Správy v oblasti diverzity a inklúzie 6,2 % kolegov pracujúcich v Tescu na Slovensku je zdravotne znevýhodnených.

 

Tesco sa pri príležitosti Medzinárodného dňa osôb so zdravotným znevýhodnením zaviazalo dlhodobo vytvárať podmienky a príležitosti pre zdravotne znevýhodnených kolegov a kolegyne. Kolegovia so zdravotným znevýhodnením robia naše Tesco rozmanitým a ľudskejším každým dňom viac a viac. Ich životné príbehy a osudy nás ovplyvňujú natoľko, že sme odhodlaní prekračovať všetky bariéry a ukázať i okolitému svetu, že  Tesco je inkluzívnym miestom, kde sa nájde každý. Teší ma, keď naši zákazníci oceňujú našich zdravotne znevýhodnených kolegov počas ich práce v predajni. Je to znak toho, že ako spoločnosť rastieme a vnímame naše odlišnosti i to, čo nás spája.  Sme na dlhej ceste zmeny, ale som presvedčená, že našou veľkosťou i silou, ktorú ako jeden z najväčších súkromných zamestnávateľov máme, dokážeme inšpirovať i mnohých ďalších,“ hovorí Miroslava Rychtárechová, personálna riaditeľka Tesca na Slovensku.

Začleňovanie ľudí so zdravotným znevýhodnením je jedným z pilierov stratégie Tesca v oblasti diverzity a inklúzie. Podľa dát najnovšej Správy v oblasti diverzity a inklúzie za rok 2022 aktuálne až 6,2 % kolegov a kolegýň pracujúcich v Tescu tvoria ľudia so zdravotným znevýhodnením. Výrazne tak prekračuje zákonnú povinnosť zamestnávať aspoň 3,2 % ľudí so zmenenou pracovnou schopnosťou.

Súčasťou Tesco tímu je aj zdravotne znevýhodnená Marietka Kováčová, ktorá pracuje v supermarkete Tesco v Nitre. Marietka dopĺňa tovar do políc, aby bol ľahko dostupný zákazníkovi a pri nákupe ihneď viditeľný. Proces jej zaškolenia bol dlhší a v niektorých činnostiach jej každý deň pomáha kolegyňa – pracovná asistentka Danka. Kolegovia a kolegyne si ju veľmi obľúbili a prispôsobili sa špecifikám jej fungovania. Zároveň jej prítomnosť priniesla do kolektívu nadhľad a humor. Neraz si od Marietky vypočujú „Som šťastná“ pri posedení pri kávičke alebo „To je ale binec“ pri nástupe na pracovnú zmenu. „Každý z nás je jedinečný a kolegovia so zdravotným znevýhodnením prinášajú do našich tímov pestrosť a inšpirujú nás tým, ako oni každý deň prekonávajú bariéry,“ dopĺňa M. Rychtárechová.

Postupný návrat do práce

Návrat do práce po dlhej prestávke spôsobenej chorobou môže byť náročný tak po fyzickej, ako aj po psychickej stránke. Tesco preto už vlani zaviedlo benefit, ktorý kolegom uľahčí tento náročný čas. Kolegyniam a kolegom z obchodov, centrálnej kancelárie a distribučných centier umožní, aby si prvý mesiac po návrate do práce skrátili pracovný čas o polovicu, pričom Tesco im dorovná plat na úroveň 100 %.

Tesco rozvíja spolupráce na podporu inklúzie

Rovnako Tesco vytvára podmienky aj pre študentov so zdravotným znevýhodnením. V tomto školskom roku je v Tesco obchodoch na praktickom vyučovaní 53 študentov so zdravotným znevýhodnením. S cieľom ešte zlepšiť začleňovanie kolegov so zdravotným znevýhodnením Tesco uzavrelo spoluprácu s organizáciou ALTERNATÍVA – Centrum nezávislého života, n. o V rámci tejto spolupráce Tesco poskytuje tranzitný program Zo školy do života, ktorý sprevádza mladých ľudí so znevýhodnením, aby úspešne zvládli prechod zo školy do pracovného a osobného života.

Tesco na Slovensku sa zapája do viacerých iniciatív s cieľom aktívne prispieť k zlepšeniu uplatnenia zdravotne znevýhodnených ľudí na trhu práce. Reťazec je súčasťou národného projektu Sme si rovní, ktorý pomáha ľuďom, ktorí počas života utrpeli úraz, nehodu, ktorá spôsobila ich zdravotné znevýhodnenie a zmenu pracovnej schopnosti. Taktiež sa zapojil do iniciatívy pracovného portálu Profesia s názvom Výpomoc so srdcom. Jej cieľom je pomôcť zamestnávateľom aj uchádzačom o prácu so začleňovaním a prekonaním prvotných bariér. Zároveň sa Tesco zapojilo aj do programu Profesia Lab, ktorý prináša novú cestu pre zmysluplnú spoluprácu medzi zamestnávateľmi, komunitnými partnermi, školami a kariérnymi poradcami. Spoločnými silami si dávajú za cieľ zvýšiť zamestnanosť ľudí so zdravotným znevýhodnením na otvorenom trhu práce.

Zdroj: Katarína Š.