STOVKY BRATISLAVČANOV PREŠLI TESTOM, AKÉ ZDRAVÉ SÚ ICH PĽÚCA

Na bratislavskom Hlavnom námestí včera vyvrcholila séria podujatí Dni chronickej obštrukčnej choroby pľúc. Organizátorom iniciatívy bol Nadačný fond Pre zdravé pľúca, ktorý od apríla do júna realizoval po celom Slovensku stretnutia s verejnosťou. Ich cieľom bolo šíriť osvetu o chronickej obštrukčnej chorobe pľúc. Týmto závažným respiračným ochorením trpí štatisticky každý desiaty Slovák. To, aké sú jeho príznaky a ako mu predchádzať, mohli včera zistiť stovky domácich a zahraničných návštevníkov hlavného mesta.

Záujemcovia mali počas celého popoludnia možnosť bezplatne si odmerať kapacitu pľúc a zhodnotiť výsledky s lekárom – pneumológom, ktorý ich zároveň poučil, ako správne dýchať a predchádzať vzniku závažných respiračných ochorení. Návštevníci všetkých vekových kategórií si mohli otestovať svoje dýchanie aj zábavnou formou – napr. súťažou vo fúkaní balónov na čas či počas nosenia nákupu vážiaceho 5 kg na provizórnych schodoch. Podujatím sprevádzala Iveta Malachovská.

„Podujatie v centre Bratislavy bolo príjemným zavŕšením aktuálnej série osvetových aktivít, ktorými sme chceli počas ostatných desiatich týždňov po celom Slovensku upriamovať pozornosť na riziká chronickej obštrukčnej choroby pľúc. Ide o ochorenie, ktoré vážne ohrozuje život, ak sa nezačne včas a správne liečiť. Sme preto nesmierne radi, že vznikol Nadačný fond Pre zdravé pľúca, ktorý si predsavzal edukovať verejnosť o prejavoch tohto ochorenia, a tiež sa rozhodol pomáhať pacientom s chorými pľúcami, ktorí môžu vďaka ponúknutej finančnej podpore počas dlhodobej liečby doslova chytiť svoj druhý dych,“ vyjadrila sa po podujatí v Bratislave MUDr. Marta Hájková, hlavná odborníčka pre pneumológiu na Slovensku a členka Rady Nadačného fondu Pre zdravé pľúca.

STOVKY BRATISLAVČANOV PREŠLI TESTOM, AKÉ ZDRAVÉ SÚ ICH PĽÚCA

FOTO: Moderátorka akcie Iveta Malachovská a MUDr. Marta Hájková pri aute, s ktorým bude Nadačný fond Pre zdravé pľúca pokračovať v septembri svoju osvetovú činnosť.

Pacienti ako aj široká verejnosť sa mohli počas ostatných týždňov stretnúť s osvetovými aktivitami Nadačného fondu na plavárňach v jednotlivých krajských mestách, na podujatí Bardejovské dni pneumológov ako aj v rámci akcie Víkend otvorených parkov a záhrad.

Nadačný fond Pre zdravé pľúca vznikol za účelom pomáhať pacientom, ktorí trpia chronickou obštrukčnou chorobou pľúc, a to v oblasti čiastočnej kompenzácie cestovných výdavkov, finančnou pomocou na nákup vitamínov a antacíd a v oblasti služieb zlepšujúcich kvalitu života pacientov s touto chorobou. Jedným z dôležitých cieľov fondu je šíriť osvetu o chronickej obštrukčnej chorobe pľúc, ktorá patrí medzi nevyliečiteľné ochorenia. Dôležité je, aby pacient včas rozpoznal príznaky tohto ochorenia a čo najskôr vyhľadal odbornú lekársku pomoc.