Starý mobil do smetiaka? Rozhodne nie!

Staré mobily

Na Slovensku sa ročne predá približne pol milióna nových mobilných telefónov. Svoj mobil meníme za novší model približne po dvoch rokoch. Aj v prípade, že ten pôvodný zostáva naďalej využívaný, napríklad v rodine, veľké množstvo starých prístrojov končí v zberných nádobách. Otázkou je, či v správnych. Lívia Burzová, zo spoločnosti SEWA, a.s., ktorá zabezpečuje zber a odvoz elektroodpadu, radí, ako správne čítať symboly a kam starý mobil vyhodiť.

Nie do komunálneho odpadu
Pozreli ste sa niekedy na zadnú stranu svojho mobilného telefónu? Okrem iného tam určite nájdete symbol prečiarknutého koša, ktorý upozorňuje na to, že vyradený mobil nepatrí do smetnej nádoby na komunálny odpad. Výrobcovia pritom používajú jednu z týchto dvoch značiek:Starý mobil rozhodne nie do smetiaka

 Grafický symbol pre elektrozariadenia určené pre oddelený zber, ktoré sa uviedlo na trh po 13. 8. 2005

 


Starý mobil rozhodne nie do smetiakaGrafický symbol, ktorým sa označuje batéria, akumulátor a sady batérií pre oddelený zber

Hoci sa prvý symbol používa pre elektrozariadenia a druhým sa označujú batérie a akumulátory, pre spotrebiteľa to znamená jediné – zariadenie patrí do triedeného  zberu. Skladá sa totiž z rôznych materiálov – okrem plastov obsahuje tiež sklo, železo, meď, cín, zinok a rôzne drahé kovy. V batériách sa navyše nachádzajú aj rôzne nebezpečné látky, akými sú, nikel, kadmium alebo olovo.

Ak by ste teda svoj starý telefón vhodili do kontajnera  pre zmiešaný komunálny odpad (čierne kontajnery), ohrozujete nielen svoje zdravie a prírodu, ale zároveň porušujete aj zákon. Naopak, ak svoj nefunkčný mobil odovzdáte na ekologickú recykláciu, väčšina materiálov z neho – najmä kovy  a plasty – budú opätovne použité.

Čo by ste mali vedieť predtým, ako sa zbavíte svojho starého mobilu:

  1. Staré a nefunkčné zariadenia jednoznačne patria do nádob na elektroodpad, bez ohľadu na to, ktorá z dvoch značiek je na zadnej strane uvedená. Zberné nádoby nájdete v každej predajni s elektrom. Väčšinou sa nachádzajú na viditeľnom mieste a bývajú označené sprievodným informačným textom.
  2. Z mobilu pred odovzdaním nemusíte vybrať batériu a dávať ju do samostatnej nádoby určenej na batérie. Batérie zo zariadení vyberú spracovatelia elektroodpadu.
  3. Za odovzdanie starého mobilu v predajni neplatíte a predajca nesmie podmieňovať prevzatie starého zariadenia kúpou nového. Táto zásada platí pre všetky drobné elektrospotrebiče – od holiacich strojčekov, cez kanvice až po vysávače.