Sprievodca detskými chorobami

Sprievodca detskými chorobami

Odreté koleno? Rozbitá brada? Prešli sme si tým v detstve takmer všetci. A aj keď sme dnes už rodičia vlastných detí a vieme, ako sa zachovať v bežných životných situáciách, pri horúčke, zvracaní či úpornom kašli našej ratolesti často prichádza neistota.

Kedy to zvládneme sami a kedy už volať lekára? Odpovede poskytne knižná novinka Sprievodca detskými chorobami. Kniha známej detskej lekárky MUDr. Moniky Antošovej je určená všetkým rodičom, ktorí chcú mať poruke kvalifikované informácie o ochoreniach a správnom postupe pri ich prvých príznakoch. Pediatrička sa pri jej zostavovaní opierala o bohaté skúsenosti z klinickej a ambulantnej praxe a zrozumiteľný text doplnila o užitočné tabuľky a grafy. Kniha vychádza vo vydavateľstve Fortuna Libri, viac na www.fortunalibri.sk.

Informovaný rodič, šťastné dieťa
Ako milujúci rodičia si uvedomujeme, že deti sú to najcennejšie, čo máme. Dbáme na ich správny vývoj, pohodu a zdravie. Preto je pochopiteľné, že nás dokáže vykoľajiť prerezávanie zúbkov, koliky u dojčiat či banálne nachladnutie. „Postupujeme správne? Nespravili sme niekde chybu? Máme zavolať lekárovi?“

Prvé cenné informácie poskytne kniha Sprievodca detskými chorobami. Pomôže správne ošetrovať choré dieťa a rozhodnúť sa, kedy je potrebné navštíviť lekára. Autorka, MUDr. Monika Antošová, pôsobí ako pediatrička dlhé roky a je známou odborníčkou z médií a diskusných medicínskych relácií. Zostavila prehľad najčastejších detských chorôb s odborným výkladom a užitočnými radami. Kniha je rozdelená do prehľadných kapitol ako napríklad Problémy dojčenského veku, Infekčné ochorenia či Prvá pomoc, vďaka ktorým veľmi rýchlo nájdete informáciu, ktorú práve potrebujete. Kniha Sprievodca detskými chorobami ponúka nielen riešenie a poradenstvo v prípade ochorení, ale aj rady prispievajúce k prevencii.

 Viac na: www.fortunalibri.sk

O autorke:
MUDr. Monika Antošová
ukončila štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Absolvovala atestáciu prvého stupňa z pediatrie a nadstavbovú atestáciu z neonatológie. Tri roky pracovala na anestéziologicko-resuscitačnom oddelení. Sedemnásť rokov pôsobila v Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave, z toho osem ako zástupkyňa primára novorodeneckého oddelenia. Tu vykonávala aj pedagogickú činnosť pre študentov lekárskej fakulty. Absolvovala trojmesačný študijný pobyt na Detskej klinike v Bazileji vo Švajčiarsku. V rokoch 2006 a 2007 bola zástupkyňou Slovenskej republiky v Európskej liekovej agentúre EMEA so sídlom v Londýne ako členka pracovnej skupiny pre účinnosť liekov. Je autorkou a odbornou garantkou edukačného portálu www.choredieta.sk, tiež publikuje v rôznych magazínoch a ako odborník sa zúčastňuje televíznych relácií z oblasti medicíny. Od roku 2009 vedie neštátnu pediatrickú ambulanciu. Je spoluautorkou úspešnej knihy Testujme a rozvíjajme svoje dieťa.