Sociálna fóbia a ako s ňou bojovať

Sociálna fóbia a ako s ňou bojovať

Bojíte sa, že vojdete do miestnosti a ľudia sa na vás budú pozerať? Žijete neustále s obavou z toho, že sa vám stane nejaká trápnosť? Je vám nepríjemné obedovať či večerať v reštaurácii, kde je mnoho ľudí?

Desí vás predstava, že by ste niekoho mali osloviť na verejnosti? Máte strach z ľudí? Ak ste na tieto otázky odpovedali kladne, je dosť možné, že patríte k 13 percentám obyvateľstva, ktoré trpia sociálnou fóbiou.

Sociálna fóbia je strach zo situácií, v ktorých človek môže byť pozorovaný a posudzovaný druhými, a následné vyhýbanie sa týmto situáciám. Človek trpiaci sociálnou fóbiou (častejšie ide o ženy) je presvedčený, že druhí si všímajú jeho problémy a podľa toho ho hodnotia. Nedokáže sa teda napríklad na verejnosti pokojne najesť, lebo má dojem, že všetci okolo neustále sledujú, kedy mu zabehne alebo kedy mu zostanú rezance z polievky na brade.

Situácie, s ktorými má človek problémy, môžu byť veľmi špecifické (obmedzujú sa napríklad na jedenie pred druhými, hovorenie na verejnosti, telefonovanie) alebo difúzne (zahŕňajú takmer všetky sociálne situácie mimo okruhu rodiny). Ľudia trpiaci sociálnou fóbiou sa často sťažujú aj na červenanie, problémy pri hľadení si z očí do očí, na trasenie rúk, nevoľnosť a podobne.

Niet teda divu, že pobyt v spoločnosti je pre takýchto ľudí doslova utrpením, ktorému sa chcú za každú cenu vyhnúť. Často vlastne takým ľuďom ani neprekáža, že pre strach sa ich život stáva chudobnejší a prázdnejší, že sa z neho pomaly vytrácajú priatelia aj akékoľvek nevšedné zážitky. So sociálnou fóbiou však možno bojovať, dokonca ju aj poraziť!

Ako sa zbaviť sociálnej fóbie

Uvedomenie si problému
V prvom rade je potrebné, aby si človek, ktorý trpí sociálnou fóbiou, uvedomil, že má problém, prípadne tento problém prestal bagatelizovať. Hoci sociálna fóbia obvykle človeka priamo neohrozuje na živote, nie je vhodné ju podceňovať, ale začať ju liečiť. Sociálna fóbia totiž môže postihnutého uvrhnúť do izolácie, môže mu totálne znemožniť vychádzanie na ulicu, stýkať sa s priateľmi a tak ďalej. V dôsledku toho sa u takého človeka môžu rozvinúť depresie, ktoré v krajnom prípade môžu viesť až k samovražde.

Skoré podchytenie
Jedna z teórií tvrdí, že sociálne fóbie sa často začínajú v adolescencii a sústreďujú sa okolo strachu zo zvedavých pohľadov iných ľudí. Zvyčajne sú spojené s nízkym sebavedomím a so strachom z kritiky. Ak má teda tínedžer pri interakcii s druhými ľuďmi problémy, nemali by sme ich zľahčovať, ale skôr začať s ich riešením.

Druhá teória vychádza z toho, že sociálne fóbie vznikajú už v detstve, keď sa dieťa v priebehu rastu stretáva so zlým prístupom rodičov – je príliš často a zbytočne kritizované, má pocit, že je nemilované, nechcené. Podľa tejto teórie teda nie je vhodné dieťa príliš kritizovať a neustále ho upozorňovať výhradne na jeho negatívne vlastnosti a charakteristiky.

Liečba, lieky a psychoterapia
Sociálna fóbia je v dnešných dňoch klasifikovaná ako psychiatrická porucha. Nemyslím si to. Odporúčam nájsť si vlastné Emočné rovnice, ktoré vznikli práve v čase detstva a dospievania. Počas hľadania sa dotyčný učí mazať automatické negatívne programy a z nich vyvierajúce myšlienky, ktoré ho napádajú v obávaných situáciách, nacvičuje si sociálne zručnosti a nakoniec sa vystavuje situáciám, ktorým sa vyhýba.

Čím viac sa úzkostiam a situáciám s nimi spojeným vyhýbame, tým viac a intenzívnejšie sa vracajú. Preto odporúčam úzkosťami si prejsť, a nie sa im vyhýbať, a keď prídu, písať si myšlienky, ktoré sa potom stávajú základom pre hľadanie programov v hlave.

Autor: Aleš Kalina, kouč

 Sociálna fóbia a ako s ňou bojovať