Slovenské firmy považujú za svoju najväčšiu výzvu zlepšenie manažmentu pohľadávok

Firmy na Slovensku sa chystajú zlepšiť vnútropodnikovú organizáciu, resp. svoj manažment a zabezpečiť si tak efektívnejšiu správu pohľadávok. Takéto plány uviedlo o dosť vyššie percento slovenských firiem, než bol priemer vo východnej Európe.

Podľa reprezentatívnej EOS štúdie „European Payment Practices“ za rok 2016  zlepšenie svojho manažmentu, resp. vnútropodnikovej organizácie v snahe o lepšiu platobnú morálku uviedlo až 35 % slovenských firiem. Čo sa týka spoločností vo východnej Európe, tam tento údaj zaznačilo len 28 % opýtaných.

 Pomerne veľa slovenských firiem je toho názoru, že situáciu s oneskoreným uhrádzaním faktúr alebo nedobytnými pohľadávkami dokáže vyriešiť zlepšenie platobného správania klientov (34 %). Celkovo vo východnej Európe to bolo 32 %. Ďalej konzistenciu, resp. nekompromisnosť procesu uvádzalo 23 % slovenských firiem a 25 % východoeurópskych. V rámci východnej Európy boli okrem Slovenska oslovené také krajiny ako Rusko, Poľsko, Bulharsko, Rumunsko, Grécko, Maďarsko, Chorvátsko.

„Firmy na Slovensku, ale aj v celej východnej Európe si uvedomujú, že správa alebo riadenie pohľadávok je niečo, čo by mali zefektívniť. Slovenské firmy tak, častejšie než je vo východnej Európe obvyklé, veria, že lepšou organizáciou spoločnosti dokážu túto situáciu zmeniť,“ uvádza Michal Šoltes, konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko venujúcej sa manažmentu pohľadávok.

Ako ďalej vyplýva z reprezentatívnej EOS štúdie „European Payment Practices“ za rok 2016, oslovené firmy sa veľmi nespoliehajú na zlepšenie platobnej morálky, a to ako na Slovensku, tak ani vo východnej Európe. U nás vieru vo výrazné zlepšenie uviedlo 28 % respondentov, rovnaké percento bolo medzi východoeurópskymi firmami. Najviac firiem však očakáva stagnáciu – 49 % na Slovensku, 48 % na východe Európy. Fakt, že platobná morálka sa skôr/významne zhorší, predpokladá 20 % našich firiem, na východe Európy 21 %.

Najväčšie výzvy firiem z hľadiska správy pohľadávok (v %)

zlepšenie manažmentu pohľadávok

Zdroj: European Payment Practices“ za rok 2016
Odpoveď na otázku: Akej najväčšej výzve bude podľa vášho názoru čeliť vaša firma v najbližších dvoch rokoch z hľadiska správy pohľadávok?
Základ: Všetci respondenti; najmä z odvetví: obchod, priemysel, služby; údaje v %
Vzorka na Slovensku (n=200); vzorka východná Európa (n=1600)