Slovenská barmanská asociácia v bulharskej Sofii opäť na stupňoch víťazov

thumbnail-slovenska-barmanska-asociacia-v-bulharskej-sofii-opat-na-stupnoch-vitazov-192242

V dňoch 10. až 15.októbra 2015 sa v Bulharsku v Sofii konal už v poradí 64. kongres Medzinárodnej barmanskej asociácie, ktorého súčasťou bol aj svetový šampionát World Cocktail Championships 2015. Za účasti 57 krajín sveta si meralo sily  v barmanskom umení 101 súťažiacich.

Slovenskú barmanskú asociáciu reprezentovali súťažiaci v dvoch kategóriách, za flair Tomáš Gyen a za klasiku minuloročná majsterka sveta Jana Karkušová. Na kongrese IBA Slovensko zastupovalo nové vedenie SkBA, prezident Ján Šuchta a víceprezident Ľubomír Čul. Minulý rok bol pre slovenský barmanský tím úspešný a z Kapského mesta si priniesol najvyššie možné ocenenie – titul World Champion a cenu Cocktail of theYear 2014 pre Janu Karkušovú.

 

V tomto roku v Sofii slovenská reprezentácia potvrdila svoje kvality. Z celkového počtu 55 súťažiacich v kategórii long drink Jana Karkušová opäť bodovala a získala striebornú medailu. Za flair Tomáš Gyen obsadil 32 miesto zo 46 súťažiacich. Absolútnym víťazom sa stal švéd Ivanov Dosa.

Celkový priebeh WCC 2015 prešiel organizačnou zmenou. Boli prijaté nové súťažné pravidlá, kedy každý barman predstavil seba a svoj drink v angličtine a tiež bola zaradená nová kategória Bartenders Choice, kde mohli súťažiaci použiť jednu homemade surovinu.

Celosvetové stretnutie prezidentov, pridružených členov  a boardu IBA v rámci 64. kongresu nastolilo niekoľko úloh pre budúce obdobie, dopracovanie zmien v pravidlách hodnotenia a súťaže, ako aj nové možnosti prezentácie pridružených členov IBA.

 

Majstrovstvá sveta v príprave koktailov sú priestorom k priateľskému stretnutiu barmanov profesionálov z celého sveta, kde okrem súťaženia nachádzajú vzájomnú inšpiráciu a vytvárajú nové priateľstvá a vzájomnú spoluprácu asociácií.

slovenský tím 14457974073t 14457974071t 14457974072t