Školáci sa učia zdravo stravovať

Školáci sa učia zdravo stravovať

V dnešnej uponáhľanej dobe sa stále viac stretávame s nesprávnymi stravovacími návykmi nielen dospelých, ale aj detí. Pritom práve v detskom veku si osvojujeme zásady stravovania, ktoré potom vplývajú na naše zdravie aj v neskoršom veku. Projekt Viem, čo zjem spoločnosti Nestlé je zameraný na podporu zdravého stravovania a vyváženého životného štýlu detí v školskom veku. Projekt v týchto dňoch vstupuje do ďalšej fázy. Prihlásené školy sa môžu zapojiť do súťaže a postupne absolvujú prvé školenia.

Začiatkom novembra bola vyhlásená prvá súťaž s názvom „Môj zdravý tanier“. Žiaci v nej majú za úlohu stvárniť zdravú výživu pomocou kresby. Prvé prihlásené školy zároveň absolvujú osvetové prednášky z oblasti prevencie nesprávneho stravovania. Lektormi týchto prednášok sú pracovníci z regionálnych pracovísk Úradu verejného zdravotníctva SR. „Školy prejavili o projekt mimoriadny záujem, čo nás úprimne teší. Zo škôl, kde sa už školenia uskutočnili, máme pozitívnu spätnú väzbu. Školenie žiakov zaujalo a vedomosti, ktoré nadobudli, boli pre nich prínosné,“ vyjadril spokojnosť Róbert Kičina, manažér pre korporátne záležitosti Nestlé Slovensko.

Súčasne majú zapojené školy v rámci projektu k dispozícii aj podklady k realizácii ďalších osvetových aktivít z oblasti zdravej výživy, ktoré môžu v nasledujúcom období realizovať vo vlastnej réžii. Na výber majú lekcie z oblasti hygieny potravín, propagácie ovocia a zeleniny a problematiky vyváženej stravy.

Do projektu Viem, čo zjem, ktorého cieľovou skupinou sú hlavne žiaci vo veku 9 až 12 rokov sa prihlásila približne stovka základných škôl z celého Slovenska. Projekt je súčasťou globálneho programu spoločnosti Nestlé, ktorý sa realizoval už v 84 krajinách sveta, pričom na Slovensku je to v aktuálnom školskom roku 2016/2017 po prvýkrát.

Pre školy sú pripravené v rámci projektu ešte ďalšie dve kolá súťaží, za ktoré môžu žiaci získať pre seba, ale aj školu atraktívne ceny. Cieľom týchto súťaží je hravou formou upútať pozornosť žiakov na problematiku zdravej výživy, aby ju aj v praktickom živote uplatňovali v čo najvyššej miere.

Projekt „Viem, čo zjem“ sa realizuje s odporúčaním Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Odborným partnerom je Úrad verejného zdravotníctva SR. Viac informácií o projekte je dostupných na webovej stránke www.viemcozjem.sk

Školáci sa učia zdravo stravovať