PRVÁ VÝPLATA? UŽITE SI JU, ALE ODLOŽTE SI AJ NA DÔCHODOK

Spoliehať sa na dôchodok od štátu je hazardovanie s budúcnosťou, varujú odborníci. Radia mladým ľuďom, aby nečakali zbytočne dlho a plánovali finančný život od prvej výplaty. „Nejde ani tak o to, koľko si mladý človek odkladá, ale aký čas si na odkladanie vyhradí,“ upozorňuje Martin Daráš, odborník na osobné financie z PARTNERS. Zároveň ukazuje, ako využiť výhody zloženého úročenia.

      

Situácia s dôchodkovým systémom je na Slovensku, ale aj v iných krajinách dlhodobo neudržateľná. „To je jednoducho fakt, na ktorý musí reagovať každý pracujúci človek, ktorý chce svoj dôchodok prežiť dôstojne. Príprava na vlastné zabezpečenie penzie preto nie je vecou luxusu, ale skôr pudom finančnej sebazáchovy,“ upozorňuje Martin Daráš. Začať treba čo najskôr, ideálne od prvých príjmov. „Čas zohráva najdôležitejšiu úlohu a práve vstup na pracovný trh je ideálnym obdobím, kedy začať. Platí pravidlo, že z príjmu si určitú časť najskôr odložím a žijem z toho, čo ostane. Z dlhodobého hľadiska tento princíp podporuje finančnú disciplínu a prináša vynikajúce výsledky,“ tvrdí odborník.

 

TAKTO SI ROZDELÍTE ZÁROBOK

Ideálne finančné miery 10 : 20 : 30 : 40 platia v každom veku. Pravidlo hovorí o tom, že 10 % z príjmu by sme si mali odkladať do rezervy, teda do finančného vankúša, ktorým dokážeme vykryť nejaké neočakávané finančné výdavky. Sumu rovnajúcu sa dvadsiatim percentám by sme mali investovať a budovať ňou svoje aktíva, teda statky, ktoré nám budú generovať ďalší pasívny príjem. Maximálne 30 % z príjmu by malo tvoriť úverové zaťaženie. Zvyšných 40 % je vyhradených na našu spotrebu. „Samozrejme, isté modifikácie v rôznom veku sú možné. Je napríklad dôležité vedieť, či si mladý človek platí podnájom alebo býva u rodičov a nemusí prispievať na bývanie. Ak nemá žiadne záväzky ani žiadne spotrebné úvery, časť 30 % je dobré použiť na prípravu svojho vlastného bývania. Pri dnešných cenách nehnuteľností a nastavenom modeli financovania treba minimálne 20 % z ceny nehnuteľnosti uhradiť z vlastných peňazí,“ vysvetľuje Martin Daráš.

 

NIE STE SI ISTÍ? PORAĎTE SA

Podľa odborníka sú medzi hlavnými cieľmi mladých ľudí, ktorí čerstvo vstúpili na pracovný trh, tvorba rezervy, zabezpečenie príjmu, príprava na vlastné bývanie a príprava na dôchodok. „Nastavenie finančného plánu a zvolenie jeho vhodných súčastí je individuálne a závisí od konkrétnych cieľov, požiadaviek a finančných možností mladého človeka. Preto je vždy dobré nastavovať plán s odborníkom, ktorý vie poradiť,“ upozorňuje Martin Daráš. Vo všeobecnosti však platí, že zabezpečenie príjmu vyrieši kvalitne nastavené rizikové životné poistenie, rezervu napríklad sporiaci účet, prípravu na vlastné bývanie kombinácia investičných produktov od realitných fondov až po ETF fondy a dôchodkové zabezpečenie pokryje správne nastavený druhý a tretí dôchodkový pilier v kombinácii s akciovými ETF fondmi. „Ideálny stav je, ak vyhľadáte odborníka, hneď ako vstúpite na trh práce. Nastavíte si finančné návyky a naučíte sa správne pracovať s financiami. Čo je však najdôležitejšie, využijete všetky výhody, ktoré prináša najcennejšia komodita – čas,“ uzatvára.

 

PRÍKLAD: ČARO ZLOŽENÉHO ÚROČENIA

Pracujúci 1:

  • Vo veku 20 rokov začne investovať 50 eur mesačne.
  • V investovaní pokračuje 10 rokov.
  • Nasledujúcich 30 rokov (do veku 60 rokov) už nevloží žiadne peniaze a nechá financie pracovať.

 

Pracujúci 2:

  • Prvých 10 rokov si užíva a nič neinvestuje.
  • Vo veku 30 rokov začne mesačne investovať 50 eur.
  • Peniaze vkladá 30 rokov (do veku 60 rokov).

 

Kto bude mať viac v šesťdesiatke?

Pracujúci 1, ktorý investoval po 50 eur len prvých 10 rokov, bude mať pri predpoklade priemerného ročného zhodnotenia 8 % p. a. o 30 % viac peňazí (konkrétne 94 458 € vs. 73 408 €) ako pracujúci 2, ktorý investoval 30 rokov.

Zdroj: Katarína R.