Prelomové výsledky liečby chronickej leukémie. Ukončenie liečby sa pre niektorých pacientov stáva skutočnosťou.

revolučná liečba leukémie

Pozitívne výsledky viacerých medzinárodných štúdií prinášajú novú nádej pre pacientov s chronickou myelocytovou leukémiou (CML). Výsledky niekoľkoročnej úspešnej liečby inovatívnymi liekmi umožňujú u viacerých pacientov ukončenie liečby a nový život bez liekov. Aj keď ukončenie terapie zatiaľ nie je možné u všetkých pacientov s diagnózou CML, pozitívne výsledky štúdií predstavujú zásadný prelom v liečbe onkologických ochorení.

V súčasnosti sa viaceré vedecké skupiny v klinických štúdiách zaoberajú možnosťou vysadiť liečbu u určitej skupiny pacientov s chronickou myelocytovou leukémiou (CML). Doposiaľ najväčšia medzinárodná štúdia European Stop TKI Study preukázala prelomové výsledky, ktoré prinášajú pre CML pacientov nádej na normálny a plnohodnotný život bez liekov. Podľa štúdie je možné istej skupine pacientov, spĺňajúcim presne dané medicínske kritériá, vysadiť liečbu.

„Je to fascinujúce, vzhľadom na fakt, že 20 rokov

MUDr.Katarína Slezáková

dozadu len necelá tretina pacientov s CML prežívala viac ako 5 rokov. Až s nástupom inovatívnych liekov s molekulárne cielenou terapiou sme dokázali zvládnuť toto onkologické ochorenie natoľko, že pacienti dnes žijú normálny život bez obmedzení. A teraz sa blížime k ďalšiemu kroku, ktorým je možnosť ukončenia liečby,“ hovorí MUDr. Katarína Slezáková, PhD., z Kliniky hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda v Bratislave.

Do uvedenej štúdie European Stop TKI bolo zaradených 755 pacientov z 11 európskych krajín, ktorým bola, na základe odporúčania lekárov a pod ich prísnym dohľadom, ukončená liečba CML. Pri takmer polovici z nich (378) sa neobjavili žiadne príznaky ochorenia ani po vyše roku a pol od skončenia medikamentóznej terapie. Vedci sa preto začali zaoberať aj otázkou, či má pre zdarne liečených pacientov význam v terapii pokračovať

Maroš Havran, pacient
Maroš Havran, pacient

Keď mi presne pred 11 rokmi diagnostikovali CML, boli to najťažšie chvíle v mojom živote.  Zrazu som nevedel, či uvidím vyrastať svojho prvého syna, či to prežijem. V tom čase nová liečba mi však umožnila viesť takmer plnohodnotný život, pracovať, viesť pacientsku organizáciu a  starať sa o  tri krásne deti.

Mám šťastie, o ktorom sa pacientom pred 20 rokmi ani nesnívalo. A dnes tu máme úžasný posun pre skupinu pacientov, ktorí si môžu hovoriť, že žijú život bez liekov. Liečba CML je jasným dôkazom toho, že do inovatívnych liekov sa oplatí investovať, lebo môžu priniesť aj takéto krásne výsledky,“ hovorí Maroš Havran, pacient a zakladajúci člen občianskeho združenia CML life.

Samozrejme, nie každý pacient spĺňa podmienky c optimálne výsledky liečby pacienta a dosiahnutá tzv. hlboká molekulová remisia, ale aj isté vstupné charakteristiky choroby (napr. chronická fáza v čase diagnózy, nízke riziko) a v neposlednom rade aj prianie pacienta,“ vysvetľuje MUDr. Zuzana Sninská, PhD., z Kliniky hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda. Prax na Slovensku ukazuje, že aj u nás budú  pacienti s CML spĺňajúci kritériá na ukončenie liečby.

MUDr. Zuzana Sninská, PhD.
MUDr. Zuzana Sninská, PhD.

S návrhom ošetrujúceho lekára na ukončenie liečby musí, samozrejme, súhlasiť aj pacient, ktorému lekár túto možnosť ponúkne. „S pacientami  budeme na túto tému aktívne diskutovať, aby im boli zrejmé všetky aspekty spojené s prerušením liečby CML inhibítormi tyrozínkinázy. Ako ukázali predbežné výsledky z už spomínanej štúdie, časti pacientov sa CML vrátila, väčšinou len na molekulovej úrovni, čo vieme zistiť laboratórne špeciálnym molekulovo-genetickým vyšetrením. Treba však dodať, že potom, čo týmto pacientom boli späť nasadené TKI, ich stav sa opäť upravil do „normálu“, hovorí MUDr. Zuzana Sninská, PhD.