Pred Vianocami častejšie padáme

Predvianočné obdobie so sebou zvyčajne prináša prvý sneh, mínusové teploty a prvú námrazu na cestách a na chodníkoch. V kombinácií s predvianočným zhonom je riziko pošmyknutia na klzkom, či mokrom povrchu v zimných mesiacoch až dvakrát vyššie ako po iné mesiace v roku.

Pozor na pády a pošmyknutia
„Pády a pošmyknutia sú v zimných mesiacoch extrémne časté, predstavujú až 52 % všetkých poistných udalostí, pri ktorých dôjde ku škode na zdraví“, upozorňuje hovorkyňa Allianz – Slovenskej poisťovne, Lucia Muthová. Zo štatistík Allianz – SP vyplýva, že v zimných mesiacoch, teda od decembra do marca, vzniká v priemere HUuxWEI5QmiA9d7fqjFy9g~Deti-darceky. V ostatné mesiace v roku je to pritom len 276 úrazov, ktoré vzniknú v dôsledku pošmyknutia. Ešte viac úrazov v spomínaných zimných mesiacoch je spôsobených pádom, v priemere až 1883 mesačne. Ide zväčša o pády na zľadovatených cestách a chodníkoch, ale aj na svahoch či zo schodov v miestnostiach a v nákupných centrách. V bežných mesiacoch v roku pritom Allianz – SP eviduje výrazne menej spadnutí, v priemere 1180 mesačne.

Predvianočný zhon sa nevypláca
Pri nakupovaní vianočných darčekov a zháňaní dobrôt na váš štedrovečerný stôl buďte preto opatrní, aby najkrajšie sviatky v roku pre vás neskončili v nemocnici alebo so sadrou na nohe. Pri cestách za nákupmi spomaľte a rátajte aj s väčším množstvom ľudí v obchodoch, a teda aj s vyšším rizikom vzniku úrazu. Pre pošmyknutia na klzkých chodníkoch a pády zo schodov najčastejšie vznikajú podvrtnutia kĺbov rúk, nôh a podvrtnutia členkov. Klienti tiež často hlásia zlomeniny rúk a nôh, natiahnutia a natrhnutia kĺbov, ale aj pomliaždeniny ramien, predlaktia, či predkolenia. Samotná náhrada škody na zdraví závisí od konkrétneho úrazu, spôsobu aj doby liečby. Napríklad liečenie zlomeniny člnkovitej kosti vyjde v priemere približne 465 eur.
Úrazy a následky spojené s nevyhnutnou operáciou, pobytom v nemocnici a následnou liečbou, prípadne možnou PN alebo invaliditou z úrazu si klient vie poistiť v Allianz – SP. V prípade nárokovania škody zo svojho poistenia je potrebné poistnú udalosť nahlásiť poisťovni a doložiť kompletné lekárske záznamy.

 

  • V predvianočnom zhone pozor na úrazy na cestách, chodníkoch aj v obchodných centrách
  • Až 52 % všetkých úrazov vznikne v zime pri pádoch a pošmyknutiach
  • Zmierniť následky úrazov pomôže správne poistenie