Pospíšilová Zuzana, Vydrová Markéta: Lapajko a Šibalka

Vitajte v lese, kde bývajú dvaja nezbední škriatkovia. Lapajko je nezbedník, ktorého bavia vyvádzať všelijaké lapajstvá a Šibalka si zas s radosťou vychutnáva každé poriadne šibalstvo. A čo sa stane, keď sa tí dvaja spolu zoznámia?! Našťastie sa včas dostanú pod dohľad pána učiteľa. Lesní škriatkovia však nevysedávajú v lavici ako deti v škole.

Lapajko a Šibalka sa učia priamo v lese. Zoznámia sa s lesnými zvieratami, naučia sa rozpoznávať jednotlivé huby, bylinky, lesné plody a mnoho ďalších vecí, užitočných pre škriatkov aj pre deti.

Prečítajte si úryvok z knihy Lapajko a Šibalka:

Pán učiteľ sa usmieval a kýval hlavou. Keď im babka Hubáčková ponúkla hubový guľáš,
začali sa usmievať aj Lapajko a Šibalka. Dojedli a pán učiteľ sa rozlúčil. Predtým než odišiel, pripomenul svojim žiakom, aby sa správali slušne.
Lapajko hodil očkom po Šibalke a Šibalka po Lapajkovi. Obom bolo jasné, že takýto sľub sa
dodržať nedá.
Po obede ich babka Hubáčková vzala pred chalúpku, kde mala záhradku s hríbovými záhonmi. Pri každom hríbe bola tabuľka s názvom. Naľavo boli jedlé hríby, ako napríklad kozák osikový, hríb dubový, kozák sosnový, masliak smrekovcový, hríb smrekový, suchohríb žltomäsový. Napravo boli tie jedovaté. Muchotrávka červená, hríb satanský, hodvábnica veľká alebo muchotrávka zelená.
„Na tieto jedovaté huby si dávajte obzvlášť veľký pozor!“ dôrazne ich upozornila babka
Hubáčková. „Teraz vás tu na chvíľku nechám samých a vy sa tieto hríby naučíte spoznávať!“
Lapajko so Šibalkou chvíľu chodili pomedzi záhony a naozaj sa snažili naspamäť naučiť
názvy hríbov. Po chvíli ich to však prestalo baviť a chceli radšej vymyslieť nejaké šibalstvo.
Lapajko hneď vedel, čo vyvedú. Začali hríbom vymieňať klobúky. Masliak dostal klobúk muchotrávky červenej, hríb smrekový sa krčil pod klobúkom hríbu satanského a ostatné hríby mali tiež iné klobúky než tie, ktoré im skutočne patrili. Dokonca im vymýšľali nové názvy. Napríklad masliak červený alebo satan smrekový. Babka Hubáčková vyšla pred chalúpku a takmer sa jej zatočila hlava z toho, čo videla.
Potom sa však spamätala a akoby nič sa prívetivo opýtala: „Tak čo, deti, už všetky tie
hríby dobre poznáte? Tak mi podajte masliaky a kozáky, usmažíme si ich na večeru!“
Lapajka a Šibalku oblial pot…

Zdroj: Jana B.