Poradte mi poistenie pre syna, študenta VŠ, možno aj dlhodobejšie, so sporením.Ďakujem.

Active poistenie pre mladých od Allianz – Slovenskej poisťovne je určené mladým ľuďom vo veku 18 – 30 rokov. Súčasťou poistenia je aj ročné cestovné poistenie a úrazové poistenie. Ročné cestovné poistenie Basic kryje liečebné náklady v zahraničí až do výšky 33 193,92 EUR, ubytovanie blízkej osoby, zubné ošetrenie, náklady vyplývajúce zo zodpovednosti za škodu na veci a zdraví, škodu na batožine, cennostiach, elektronických a optických prístrojoch a športovom náradí.

 

Toto poistenie ponúka

·   Celoročné cestovné poistenie Basic pre mladých

·   Úrazové poistenie – poistenie trvalých následkov úrazu

·   Úrazové poistenie – denné odškodné za čas nevyhnutného liečenia

·   Poistenie zodpovednosti za škodu

·   Poistenie elektroniky, oblečenia, domácich zvierat, športových potrieb …