Poisťovne testovali pripravenosť v prípade jadrovej havárie

Test jadrovej elektrárne

Ako sú poisťovatelia slovenských jadrových elektrárni pripravení na riešenie škôd po prípadnej jadrovej havárii?

Opäť to testoval Slovenský jadrový poisťovací pool (SJPP), ktorý dnes, 7. júna 2017 preveroval pripravenosť likvidovať škody v prípade jadrovej havárie v elektrárni Mochovce. „Okrem štandardného preverenia spojenia s likvidátormi škôd a hovorcami členských poisťovní, sme tentoraz testovali aj online nahlasovanie škôd cez webovú stránku združenia a taktiež spojenie s call centrami jednotlivých poisťovní,“ priblížila Andrea Sikorová z Allianz – Slovenskej poisťovne, vedúceho poisťovateľa SJPP. Testovanie prebieha minimálne raz ročne, podľa špeciálne pripravenej metodiky k likvidácii poistných udalostí v prípade jadrovej havárie, kedy je potrebná súčinnosť viacerých poisťovní. „Niekoľkohodinové testovanie cvičného poplachu potvrdilo pripravenosť združenia v prípade mimoriadnej udalosti na našich jadrových elektrárňach,“ dodala Zuzana Repová, vedúca kancelárie SJPP.

Slovenský jadrový poisťovací pool je združenie poisťovní, ktoré poisťuje a zaisťuje jadrové riziká. Okrem Allianz – SP, ktorá je hlavným poisťovateľom, má združenie ďalších osem členov1 . Tento rok oslavuje jubilejných 20 rokov existencie. Spolu zabezpečujú poistenie oboch slovenských jadrových elektrární (Jaslovské Bohunice a Mochovce), poistenie prepravy jadrového paliva, zúčastňujú sa na poistení dostavby tretieho a štvrtého bloku jadrovej elektrárne Mochovce a zaisťujú aj zahraničné jadrové riziká. Združenie je zároveň priamo napojené na centrálne monitorovacie a riadiace stredisko zriadené Ministerstvom vnútra SR, ktoré ho v prípade jadrovej udalosti okamžite informuje.

1) Členovia Slovenského jadrového poisťovacieho pool-u (SJPP) – Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. (hlavný spolupoisťovateľ), ČSOB Poisťovňa, a. s., Generali Poisťovňa, a. s., Poisťovňa HDI Versicherung AG, Kooperativa poisťovňa, a. s. VIG, MSIG Insurance Europe AG, Union poisťovňa, a. s., UNIQA poisťovňa, a. s., Wűstenrot poisťovňa, a. s.

Test jadrovej elektrárne