Poistite sa, natankujte a vyrazte na dovolenku!

thumbnail-poistite-sa-natankujte-a-vyrazte-na-dovolenku-184201 V posledných rokoch sa pre slovenských turistov stali najatraktívnejšími letnými destináciami Turecko a Chorvátsko. Za tradičnou dovolenkou k slovenskému moru cestujú Slováci najmä autom. Vydať sa na takú dlhú cestu do zahraničia a niesť zodpovednosť za pasažierov však vôbec nie je jednoduché. Jednou z podmienok, aby sa členovia výpravy spokojne vrátili domov a nemuseli sa stresovať finančnou ujmou v prípade dopravnej nehody, je výber správneho poistenia.

Nestačí len PZP?

Povinným zmluvným poistením sú kryté škody, ktoré vodič spôsobí svojím vozidlom pri jeho prevádzke. Toto poistenie sa však nevzťahuje na poškodenie jeho vlastného vozidla. Je rozumné chrániť pred rizikom škody aj svoje auto, a to nielen na slovenských cestách, ale aj počas dovolenky, kde sa v dôsledku zdĺhavej a vyčerpávajúcej cesty riziko nehody rapídne zvyšuje. Havarijné poistenie, na rozdiel od PZP, kryje škody na vlastnom vozidle. Tie môžu vzniknúť pri dopravnej nehode, pri živelných udalostiach (víchrica, krupobitie, povodeň,…), pri vandalizme alebo pri krádeži.

Pred cestou sa odporúča skontrolovať si dojednanú územnú platnosť havarijného poistenia tak, aby platilo na území, kde klienti počas dovolenky vycestujú. Pokiaľ je havarijné poistenie uzatvorené s územnou platnosťou len pre Slovensko, je veľmi jednoduché rozšíriť si ju aj na územie Európy.

 

Ako postupovať pri dopravnej nehode v zahraničí

V prípade dopravnej nehody je v prvom rade nutné čo najrýchlejšie poskytnúť prvú pomoc zraneným osobám a privolať lekára. V zahraničí Allianz – Slovenská poisťovňa odporúča vždy privolať políciu, či už ide o haváriu, zranenie alebo o poškodenie cudzieho majetku. Je potrebné vyplniť formulár Správa o nehode, ktorý je k dispozícii vo viacerých jazykových mutáciách a je dobré mať ho vždy pri sebe vo vozidle. Aj napriek stresovej situácii by dovolenkári nemali zabudnúť vymeniť si s druhým účastníkom nehody základné údaje, ako sú evidenčné čísla vozidiel a názvy poisťovní, v ktorých sú ich autá poistené, ďalej číslo poistnej zmluvy, číslo zelenej karty a tiež mená a presné adresy účastníkov a svedkov dopravnej nehody. Pri riešení každej poistnej udalosti sa zíde aj vlastná fotodokumentácia. Klient by si mal uschovať všetky doklady a dokumenty, pretože poisťovňa si ich pri likvidácii poistnej udalosti vyžiada.

 

Asistenčná služba

Ak počas dovolenky nastala dopravná nehoda, došlo k poruche vozidla alebo k jeho odcudzeniu, je dôležité ihneď kontaktovať asistenčnú službu, ktorá je k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Asistenčná služba zabezpečí opravu vozidla na mieste alebo jeho odtiahnutie do servisu. V prípade, že oprava vozidla bude trvať viac ako 2 hodiny, operátori sa postarajú o ubytovanie cestujúcich, náhradné vozidlo, návrat do miesta bydliska, prípadne pokračovanie v ceste do výšky stanovených limitov.„Klienti, ktorí majú v Allianz – SP dojednané súčasne PZP aj havarijné poistenie, majú veľkú výhodu. Limity z oboch poistení sa spočítajú a asistenčná služba im vie pomôcť v ešte väčšom rozsahu,“ hovorí Andrea Leskovská, riaditeľka odboru manažmentu produktov v Allianz – SP. Ak by nastala jazyková bariéra, operátori asistenčnej služby ochotne telefonicky preložia všetky potrebné dokumenty a pretlmočia komunikáciu s účastníkmi nehody a políciou.

 

Nezabudnite na doklady

V prípade autonehody v zahraničí je nutné predložiť platný vodičský preukaz alebo medzinárodný vodičský preukaz, ak sa plánovaná cesta uskutočnila mimo krajín Európskej únie. Samozrejmosťou sú tiež platné doklady od vozidla, formulár Správa o nehode a zelená karta, ktorá slúži ako medzinárodne uznávaný doklad o poistení zodpovednosti.

Ak polícia alebo účastníci nehody tlačia na klienta, aby podpísal dokumenty v cudzom jazyku, mal by volať asistenčnú službu, ktorá pomôže aj v prípade jazykovej bariéry. Ak klient dokumentu nerozumie, odporúčame nepodpisovať ho,“ dodáva Andrea Leskovská. Po návrate z dovolenky na Slovensko je klient povinný poistnú udalosť nahlásiť najneskôr do 30 dní od jej vzniku, a to osobne na ktorejkoľvek pobočke, telefonicky alebo veľmi komfortne prostredníctvom mobilnej aplikácie. K hláseniu je potrebné poisťovni doložiť potvrdenie policajných orgánov príslušnej krajiny o vzniknutej škode a jej okolnostiach, vyplnenú a všetkými účastníkmi nehody podpísanú Správu o nehode, prípadne zápis o poškodení vyhotovený zahraničným partnerom poisťovne.

14044921941t