Podnikatelia sa najviac obávajú prerušenia prevádzky a zlyhania dodávateľov

thumbnail-podnikatelia-sa-najviac-obavaju-prerusenia-prevadzky-a-zlyhania-dodavatelov-175307

Jedna obava spája všetkých podnikateľov na celom svete, a to ak sa ich biznis dostane do slepej uličky vďaka zásahu vyššej moci. Prerušenie prevádzky a dodávok, prírodné katostrofy a požiare sú podľa novej štúdie Allianz kľúčovými rizikami, ktorým budú spoločnosti v roku 2013 čeliť1. Naopak, medzi najviac podceňované riziká patria podľa odborníkov hrozby kyber útokov a riziko výpadku elektrického prúdu.

ri najväčšie hrozby

Podľa expertov skupiny Allianz je v súčasnosti najväčšou hrozbou pre podnikateľov riziko prerušenia prevádzky alebo dodávateľského reťazca (46 percent odpovedí). V snahe ušetriť totiž mnoho firiem zoštíhľovalo svoju dodávateľskú sieť,              v dôsledku čoho im chýbajú alternatívni dodávatelia. „Minuloročné záplavy v Thajsku ukázali, že prerušenie činnosti kľúčového dodávateľa môže spôsobiť dominový efekt v celom odvetví,“ hovorí Axel Theis, riaditeľ Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS).

1_škoda na majetku - podnikatelia

V mnohých prípadoch je prerušenie prevádzky zapríčinené prírodnými katastrofami, ktoré sú podľa štúdie druhým najväčším podnikateľským rizikom (44 percent odpovedí). Hoci bol rok 2012 z pohľadu škôd po prírodných katastrofách pomerne mierny, neznamená to, že toto riziko je možné prehliadať. „Poistené škody spôsobené prírodnými katastrofami vzrástli 15-násobne za posledných 30 rokov. A v ďalších rokoch budú ešte rásť, najmä pre zvyšovanie miery poistenia v Ázii a tiež rozvoju pobrežných regiónov, ktoré sú vysoko rizikové.“ hovorí Axel Theis z AGCS. Európa zas môže očakávať častejšie extrémne prejavy počasia, ako sú napríklad silné búrky.

Pre niekoho možno prekvapivo, ale tretím najčastejšie spomínaným rizikom bol požiar a výbuch (30 percent odpovedí). Požiare sú síce pomerne zriedkavé, ale spôsobujú značné škody a často aj prerušenie prevádzky na dlhšie obdobie. Podľa štatistík AGCS, zo siedmich veľkých (nad 10 miliónov eur) priemyselných škôd v roku 2012, bolo až šesť spôsobených požiarom. „Aj jedna z najväčších poistných udalostí Allianz – SP v roku 2012 bola zapríčinená požiarom hotela a administratívnej budovy v Revúcej. Výška škody sa odhaduje na 900-tisíc eur,“ hovorí Branislav Martinka, riaditeľ odboru firemných klientov v Allianz – SP.

 

  •    °  Prerušenie prevádzky a dodávok, prírodné katastrofy a požiare sú podľa štúdie Allianz kľúčovými rizikami, ktorým budú spoločnosti v roku 2013 čeliť
  •    °  Medzi najviac podceňované riziká patria hrozby kyber útokov a riziko výpadku elektrického prúdu
  •    °  Aj finančne silné spoločnosti sú bez vhodného poistenia odsúdené na existenčné problém
  • Škoda na majetku

Slovensko z pohľadu podnikateľských rizík

V poistení priemyslu patria v Allianz – SP medzi najväčšie škody v roku 2012 poistné udalosti na veľkých strojných zariadeniach (plynové turbíny v teplárenstve, turbokompresor  v chemickom priemysle). Predpokladaná výška škôd je na úrovni niekoľkých stoviek tisíc eur. „Kríza by nemala byť dôvodom šetrenia na poistení,“ hovorí Branislav Martinka. „V roku 2012 sme boli pri desiatkach prípadov veľkých škôd, aj u finančne zdravých spoločností, ktoré by bez kvalitného poistného krytia spôsobili týmto firmám existenčné problémy,“ dodáva.

 

Riziká budúcnosti

Medzi najviac podceňované riziká patrí podľa štúdie zlyhanie informačných systémov, či už zapríčinené ľudskou chybou alebo kyber útokom. Iba 6 percent spoločností si takéto riziko naplno uvedomuje, hoci môže zapríčiniť obrovské škody. Týka sa to tiež rizika plošného výpadku elektrickej energie, ktoré sa bude vďaka zastaralej infraštruktúre a chýbajúcim investíciam naďalej zvyšovať. Ak výpadok nastane, jeho vplyv bude väčší ako v minulosti vďaka čoraz väčšej závislosti na informačných a komunikačných technológiach. „Dnešné globálne spoločnosti fungujú v komplexnom prostredí, ktoré zahŕňa tradičné riziká ako požiar podobne ako riziká budúcnosti – kyber útok či zlyhanie globálnej dodávateľskej siete,“ uzatvára Axel Theis z AGCS.


1Štúdia „Allianz Risk Barometer 2013″ bola vypracovaná na konci roka 2012 spoločnosťou Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS), ktorá je v skupine centrom poistenia podnikateľov a priemyslu. Vznikla na základe prieskumu medzi 529 odborníkmi na korporátne poistenie v skupine Allianz.