Počet žien a detí prechádzajúcich cez Macedónsko s cieľom nájsť útočisko v Európe sa za tri mesiace strojnásobil

Odhaduje sa, že denne prejde cez Macedónsko 3 000 ľudí. Tretina z nich sú ženy a deti, čo predstavuje nárast v porovnaní s 10 percentami v júni. Približne 12 percent žien je tehotných.

Podľa údajov Ministerstva vnútra Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, 80 percent ich pochádza zo Sýrie, zatiaľ čo 5 percent je z Afganistanu a ďalších 5 percent z Iraku.

Od júna 2015 bolo viac ako 52 000 ľudí registrovaných v pohraničnom centre v meste Gevgelija po tom, ako na macedónske územie vstúpili z Grécka. Odhaduje sa, že rovnaké množstvo prechádza krajinou bez toho, aby boli zaregistrovaní.

Mnohé rodiny sú so svojimi deťmi na ceste už mesiace, musia strpieť extrémne horúce dni a prichádzajú iba s oblečením a topánkami, ktoré majú na sebe. Sú fyzicky vyčerpaní a zúfalo potrebujú miesto na odpočinok. Mnohí trpia dehydratáciou, pľuzgiermi, prechladnutím, hnačkou a úpalom.

„Situácia s utečencami v celej Európe začína byť takou, ako sme si pred pár mesiacmi ani nepredstavovali. Médiá zapĺňajú dojímavé, ale aj šokujúce fotky a komentáre. Chcel by som preto vyzvať k solidarite a empatii k utečencom, ktorí sú predovšetkým ľudskými bytosťami a k pomoci najmä deťom, ktoré si opustenie školy, dramatický útek z domova a presun Európou nevybrali,“ komentuje vyslanec dobrej vôle UNICEF Martin Pyco Rausch.

Napriek najlepším snahám vlády a partnerov, vrátane UNHCR (Vysokého komisára OSN pre utečencov), potrebujú viac vody a lepší prístup k sanitačným a hygienickým zariadeniam. Mnohí podliehajú hlbokému zúfalstvu a niektorí potrebujú zdravotnú pomoc.

UNICEF posiela do Skopje zásobníky s vodou a dva stany s rozlohou 72 metrov štvorcových. Zásobníky s objemom 30 000 litrov umožnia ľuďom prechádzajúcim centrom prístup k pitnej vode, ktorá im je zatiaľ poskytovaná vo fľašiach. Voda môže byť využívaná aj na umývanie, vzhľadom na to, že sanitačné zariadenia tu nie sú ešte vybudované. V stanoch budú zriadené miesta priateľské k deťom. Súčasné miesto priateľské k deťom môže prijať naraz 50 detí a poskytuje im potreby na hranie, umeleckú činnosť a vzdelávanie. Toto miesto poskytlo od svojho zriadenia 23. augustaprístrešie pre 1 200 detí. UNICEF deťom zaobstaráva aj potrebné jedlo.

Bez ohľadu na ich štatút, deti, ktoré prekračujú hranicu, či už s rodinou alebo bez sprievodu, by mali dostať patričnú pomoc a ochranu. Ich žiadosti o štatút utečenca by mali byť na hraničných priechodoch spracované rýchlo a dôkladne. Úrady v Európe by mali uplatňovať existujúce zákony a politiky, aby deťom zaručili a ochránili ich práva.

Výkonný riaditeľ UNICEF, Anthony Lake vyzýva k nasledujúcim opatreniam:

1.Ochrana týchto detí prostredníctvom poskytovania základných služieb ako zdravotná starostlivosť, jedlo, sociálna a psychologická podpora, vzdelanie a adekvátny prístrešok pre migrantov a utečencov, kde môže rodina zostať pokope.

2.Nasadenie adekvátneho počtu expertov, ktorí by podporili deti a ich rodiny.

3.Pokračovanie vo vyhľadávacích a záchranných akciách – nielen na mori, ale aj na pevnine, keďže rodiny sa presúvajú naprieč krajinami – a použitie čo najväčšieho úsilia na prevenciu voči násiliu a vykorisťovaniu migrantov a utečencov.

4.Klásť záujmy detí na prvé miesto pri všetkých rozhodnutiach, ktoré sa týkajú týchto detí, vrátane žiadostí o azyl.

Slovenský výbor pre UNICEF aktuálne zbiera finančné prostiedky na pomoc vojnou zmietanej Sýrii, odkiaľ do Európy prichádza najviac, až 81%, utečencov. Ozbrojené nepokoje v tejto krajine začali v marci 2011 a trvajú dodnes. Najrozsiahlejší vojenský konflikt v súčasnosti ohrozuje už celú jednu generáciu detí, a tým aj budúcnosť celej krajiny a tohto regiónu sveta. Hrozba, že sa sýrske deti stanú stratenou generáciou, je veľmi reálna. Viac informácií je možné nájsť na webe www.unicef.sk/syria

IBAN: SK46 0200 0000 0035 5779 6353 (VÚB)
Variabilný symbol: 0412