Počet ukrajinských detí, ktoré potrebujú pomoc, sa za posledný rok takmer zdvojnásobil na 1 milión

On 13 February 2017, first grade students, including Sasha (in red sweater), 6, hide during shelling in a part of the school building with strong walls. The school does not have a basement which can be used as a bomb shelter. Sasha’s house is located some 15 kilometers from the contact line in Toretsk, Donetsk Region, Ukraine. Sasha and her sister, Diana, have been living with their grandmother in this house since the beginning of the conflict in 2014 while their parents live in Donetsk city where they work. As the volatile conflict in eastern Ukraine enters its fourth year, 1 million children are in urgent need of humanitarian assistance – nearly double the number this time last year, said UNICEF. The increase – an additional 420,000 girls and boys – is due to the continued fighting and the steady deterioration of life in eastern Ukraine, where some 1.7 million people have been internally displaced, and many families have lost their incomes, social benefits and access to healthcare, while the price of living has sharply risen. Hundreds of daily ceasefire violations put children’s physical safety and psychological well-being at risk. The situation is particularly grave for the approximately 200,000 girls and boys living within 15 kilometres on each side of the ‘contact line’ in eastern Ukraine, a line which divides government and non-government controlled areas where fighting is most severe. In this zone, 19,000 children face constant danger from landmines and other unexploded ordinance and 12,000 children live in communities shelled at least once a month. Thousands of children are regularly forced to take refuge in improvised bomb shelters.

Nestabilný konflikt na východnej Ukrajine vstúpil do štvrtého roka, 1 mil. detí naliehavo potrebuje humanitárnu pomoc – takmer dvojnásobný počet ako v takom istom čase pred rokom, uviedla organizácia UNICEF.

Tento nárast o ďalších 420 tis. dievčat a chlapcov nastal v dôsledku pokračujúcich bojov a sústavného zhoršovania života na východnej Ukrajine, kde približne 1,7 mil. ľudí bolo vnútorne vysídlených, a mnoho rodín stratilo svoje príjmy, sociálne výhody a prístup k zdravotnej starostlivosti pri súčasnom náraste životných nákladov.

„Toto je neviditeľná kríza, na ktorú už väčšina ľudí na svete  pozabudla,“ povedala zástupkyňa organizácie UNICEF na Ukrajine Giovanna Barberis. „Deti na východnej Ukrajine žili posledné tri roky pod neustálou hrozbou nepredvídateľných bojov a ostreľovania. Ich školy boli zničené, boli nútené opustiť svoje domovy a ich prístup k základným komoditám, ako sú teplo a voda, bol odrezaný.“

Stovky každodenných prípadov porušenia prímeria ohrozilo fyzickú bezpečnosť detí a ich psychickú pohodu a vývoj. Situácia je obzvlášť vážna pre zhruba 200 tis. dievčat a chlapcov žijúcich v okruhu 15 kilometrov na jednej alebo druhej strane „kontaktnej línie“ na východnej Ukrajine, ktorá rozdeľuje oblasti pod kontrolou ukrajinskej vlády a tie pod kontrlou separatistov, keďže práve tu sú boje najzávažnejšie.

V tejto zóne je 19 tis. detí v neustálom nebezpečenstve nášľapných mín a ďalšej nevybuchnutej munície, a 12 tis. detí žije v komunitách, na ktoré dopadá delostrelecká paľba aspoň raz za mesiac. Tisíce detí sú pravidelne nútené hľadať útočisko v provizórnych krytoch.

Pedagógovia, psychológovia a rodičia hlásia u detí príznaky vážnej psychosociálnej tiesne, vrátane nočných môr, agresie, stiahnutia zo spoločnosti a paniky vyvolanej hlasnými zvukmi.

Viac ako 740 škôl – 1 z 5 na východnej Ukrajine – bolo poškodených alebo zničených.

UNICEF opäť požaduje, aby všetky strany okamžite obnovili prímerie podpísané v Minsku, v auguste 2015, a aby dodržiavali medzinárodné humanitárne právo, vrátane umožnenia neobmedzeného prístupu k humanitárnej pomoci.

„Po troch hrozných rokoch deti na východnej Ukrajine naliehavo potrebujú trvalý mier, aby ich nezmyselné utrpenie skončilo,“ povedal Barberis.

UNICEF žiada 31,3 mil. USD na poskytnutie zdravotnej a potravinovej podpory, vzdelania, čistej vody, hygienických a sanitárnych potrieb, a tiež na ochranu detí a rodín postihnutých konfliktom. Zatiaľ bolo prefinancovaných približne 10% tejto požiadavky.