Ples v opere prekvapil: Miesto jedného Centra včasnej intervencie otvorí dve

Dobročinný Ples v opere opäť potvrdil svoje celospoločenské poslanie. Vďaka jeho hosťom vzniknú na Slovensku až dve Centrá včasnej intervencie (CVI) – v Banskej Bystrici a vo východoslovenskom regióne. Na vznik špecializovaných zariadení, ktoré pomáhajú rodinám s deťmi s poruchami vývinu, poputuje od hostí 16. ročníka Plesu celkovo 232 069 eur.

Kým zariadenia poskytujúce komplexné služby rodinám s deťmi s poruchami vývinu sú v zahraničí už roky štandardom, u nás prvé tri vznikli len v roku 2015. Práve na problematiku, ktorá bola doteraz na Slovensku štátom opomínaná, sa rozhodol upozorniť dobročinný Ples v opere. Šestnásty ročník predčil viaceré očakávania. „Sme veľmi radi, že sa nám vďaka hosťom Plesu v opere podarilo vyzbierať dostatok finančných prostriedkov na to, aby okrem Banskej Bystrice vzniklo ešte jedno Centrum včasnej intervencie. Zvažujeme jeho vznik vo východoslovenskom regióne,“ hovorí riaditeľka Plesu v opere Andrea Cocherová. „Aj vďaka štedrosti hostí Plesu v opere sme opäť bližšie k cieľu poskytnúť pomoc tak, aby bola dostupná pre všetky rodiny, ktoré ju na Slovensku potrebujú,“ povedal výkonný riaditeľ nadácie SOCIA Vladislav Matej.

Včasná intervencia už nie je neznámou
Včasná intervencia na Slovensku bol pojem, ktorému donedávna rozumela len úzka časť verejnosti. Práve vďaka Plesu v opere sa táto celospoločensky závažná téma otvorila. Bratislavské Centrum včasnej intervencie prijalo dvoch nových zamestnancov. „Kým v decembri sme sa starali o 32 rodín, dnes ich máme o štvrtinu viac,“ hovorí riaditeľka centra Erika Tichá. Pozitívne reaguje aj riaditeľka CVI v Žiline, Miriam Pollitt: „Cítime, že sa zvýšilo povedomie nielen medzi klientami, ale i medzi spolupracujúcimi organizáciami. O tejto veľmi potrebnej starostlivosti sa na Slovensku konečne viac diskutuje a veľmi sa z toho tešíme.“

Suma je ešte vyššia než v minulom roku
Problematika rodín, ktoré vychovávajú deti s poruchami vývinu, pozvaných hostí 16. ročníka mimoriadne oslovila. Oproti minulému roku je vyzbieraná suma vyššia o viac ako 10 000 eur. A opäť stúpol aj počet hostí, ktorí prispievajú nad rámec stanovenej hodnoty vstupenky. Štedro prispeli v tomto ročníku i tí, ktorí sa Plesu z rôznych dôvodov nemohli nezúčastniť. Kumulatívne Ples v opere už na dobročinné účely prerozdelil celkovo 1 280 376,62 eur.

Tohoročný ples v opere bol oslavou splneného sna
Ples v opere splnil sen mnohých rodín, ktoré vychovávajú dieťa so zdravotným znevýhodnením a potrebujú vo svojej neľahkej situácii pomôcť. Na mapu Slovenska po Bratislave, Žiline a Prešove pribudne špecializované centrum aj v Banskej Bystrici a na východnom Slovensku. V krajine by malo byť podľa slov Vladislava Mateja Centier včasnej intervencie aspoň 20. Aj vďaka 16. ročníku dobročinného Plesu v opere je k tomu Slovensko o krok bližšie.

odovzdanie symbolickeho seku