PANI ZEMANOVÁ Z MOJMÍROVIEC MÁ SRDCE NA SPRÁVNOM MIESTE

Nadácia Orange opäť oceňovala osobnosť za mimoriadne ľudský, obetavý a citlivý prístup. V rámci vyvrcholenia grantového programu Darujte Vianoce získala ocenenie Srdce na správnom mieste pani Alžbeta Zemanová z Mojmíroviec, ktorá sa do programu zapája už šesť rokov a pomáha ľuďom vo svojom okolí.

Srdce na správnom mieste
Špeciálne ocenenie Srdce na správnom mieste udeľuje Nadácia Orange od roku 2004. Každoročne ho získa človek, ktorý sa dlhodobo zapája do grantového programu Darujte Vianoce a preukáže mimoriadne úsilie, obetavosť, citlivý a nezištný prístup voči svojmu okoliu. Laureátom sa v tomto roku stala Alžbeta Zemanová z Mojmíroviec. Okrem morálneho ocenenia svojej obetavosti získa aj Srdce na správnom mieste ako umelecký artefakt, ktorý tento rok vytvorila umelkyňa Martina Tóthová bez nároku na honorár.

Alžbeta Zemanová sa niekoľko rokov venuje sociálnej oblasti a dobrovoľníckej činnosti. V súčasnosti pracuje v školstve, kde sa venuje integrovaným deťom, predovšetkým zo sociálne znevýhodneného prostredia. Byť vnímavá voči potrebám iných sa nesnaží len vo svojej práci, ale aj mimo nej. Aj preto sa už šesť rokov aktívne zapája do grantového programu Darujte Vianoce. Od roku 2010 tak každoročne vďaka podporeným projektom pomáha ľuďom okolo. Nadácia Orange sa rozhodla podporiť aj tohtoročný príbeh šesťčlennej rodiny s neľahkou životnou situáciou, ktorú pani Zemanová spoznala v Mojmírovciach.

Tohtoročný podporený príbeh Vianoce s úsmevom:
Matka je živiteľkou svojich piatich detí, pretože otec je vo výkone trestu. Dlhodobo rodinu psychicky i fyzicky týral. Deti si prešli traumatizujúcimi zážitkami a matka má tiež ubolenú dušu. Ako nezamestnaná nevie deťom pripraviť pekné vianočné sviatky a zabezpečiť im teplé oblečenie do školy. Najkrajším vianočným darčekom by bolo práve oblečenie na zimu, ktoré akútne potrebujú.

PF__6952a-OK-20x30

Darujte Vianoce
Program Darujte Vianoce je dlhoročným grantovým programom Nadácie Orange. Žiadatelia v ňom nežiadajú o podporu a pomoc pre seba, ale pre niekoho iného, kto sa nachádza v neľahkej životnej situácii. Program výrazne podporuje princíp individuálnej filantropie a občianskej angažovanosti, ľudí motivuje, aby si všímali potreby iných, podelili sa a prispeli svojím kúskom na zmiernenie ich problémov. V tomto roku dostala Nadácia Orange celkovo 673 žiadostí o pomoc. V prvej fáze vybrala hodnotiaca komisia 116 z prijatých príbehov, medzi ktoré rozdelila okamžitú finančnú podporu v celkovej výške 23 686 eur. V rámci druhej fázy komisia posunula ďalších 248 žiadostí na darcovský portál www.dakujeme.sk a každému z nich venovala štartovný dar vo výške 10 – 50 % z požadovanej sumy. Nadácia Orange vyčlenila na štartovné dary celkovú sumu 36 314 eur. Prostredníctvom portálu www.dakujeme.sk môže príbehom aj tento rok široká verejnosť poukázať príspevok v ľubovoľnej výške. Nadácia Orange navyše tieto príspevky znásobuje v pomere 1:1 do maximálnej výšky 300 eur na príbeh alebo do výšky požadovanej sumy. Na znásobovanie príspevkov od individuálnych darcov použije aj pomoc od Orangeu, ktorý aj vďaka svojim zákazníkom prispel do grantového programu sumou 31 849 eur. Všetky príbehy podporené v aktuálnom ročníku programu Darujte Vianoce nájdete na stránke Nadácie Orange www.nadaciaorange.sk.