OD SPUSTENIA KAMPANE SEDEM ŽIVOTOV VZRÁSTOL POČET TRANSPLANTÁCIÍ O VIAC AKO 100 %

Šiesty jún je každoročne Svetovým dňom transplantácií. Jeho cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na význam odberového a transplantačného programu. Orgánové transplantácie zachraňujú ľudské životy a pomáhajú kvalitatívne zlepšiť život pacientom, pre ktorých je transplantácia jedinou nádejou na život. Tento deň má verejnosti pripomenúť, že na svete žijú tisíce ľudí len vďaka tomu, že im bol v minulosti transplantovaný niektorý zo životne dôležitých orgánov. Zároveň je príležitosťou na vyjadrenie vďaky všetkým darcom, ktorí darovali svoje orgány pre záchranu ďalších ľudských životov.

Slovenská transplantologická spoločnosť sa pripája k tomuto svetovému dňu a v rámci informačno-vzdelávacej kampane Sedem životov realizovanej pod záštitou Ministerstva zdravotníctva SR pokračuje v šírení osvety o tejto problematike. Slovensko totiž stále patrí medzi krajiny s najnižším počtom orgánových transplantácií v Európe.

„Sme úprimne radi, že za mesiac apríl a máj 2015, odkedy prebieha s podporou médií celoslovenská kampaň Sedem životov, sme zaznamenali zvýšenie odberovej a transplantačnej aktivity o viac ako 100 % v porovnaní s obdobím pred spustením kampane – medzi januárom až marcom tohto roku. Zatiaľ čo v prvom štvrťroku tohto roka sme zrealizovali v prepočte na jeden mesiac 10 odberov obličiek od mŕtvych darcov, za obdobie apríl a máj ich bolo zrealizovaných v prepočte na jeden mesiac až 21. Rovnaký trend sme zaznamenali aj v prípade odberov a transplantácií pečene a srdca,“ hovorí Zuzana Žilinská, prezidentka Slovenskej transplantologickej spoločnosti.

ilustracna foto_Sedem zivotov_spot

1.1.2015 – 31.3.2015

1.4.2015 – 31.5.2015

počet mŕtvych darcov

5,7

12

obličky od mŕtvych darcov

10

21,5

pečeň od mŕtvych darcov

2,3

4,5

srdce

1,7

4,5

údaje v tabuľke sú uvádzané v prepočte na jeden kalendárny mesiac

„Ukazuje sa, že dôležitým faktorom na zlepšenie nelichotivej štatistiky na Slovensku v oblasti darcovstva a transplantácií orgánov je kontinuálna edukácie verejnosti a to tak odbornej ako aj laickej. Za ostatné dva mesiace sme mohli zachrániť vďaka darcovstvu orgánov viac ľudských životov. Sme presvedčení, že edukácia verejnosti má zmysel a vidíme, že prináša prvé pozitívne výsledky. Preto budeme v našich aktivitách pokračovať aj naďalej,“ vysvetľuje Daniel Kuba, riaditeľ Národnej transplantačnej organizácie.

Jeden darca môže darovaním orgánov ako napríklad srdce, pľúca, obličky, pečeň či pankreas zachrániť život až siedmim ľuďom. Na orgánovú transplantáciu čaká na Slovensku stále viac ako štyristo pacientov, ktorých život závisí od darcov orgánov. Kampaň Sedem životov, ktorú odštartovala Slovenská transplantologická spoločnosť v apríli tohto roku, má za cieľ vzdelávať verejnosť o tejto téme, zvýšiť počet odberov a orgánových transplantácií, znížiť dobu čakania na životne dôležitý orgán a zabrániť tak predčasným úmrtiam.

V rámci tohtoročného Svetového dňa transplantácií bude Slovenská transplantologická spoločnosť vo všetkých krajských mestách realizovať edukačné aktivity zamerané na verejnosť. Prostredníctvom „hliadok“, ktoré budú označené symbolom kampane Sedem životov, bude rozdávať informačné letáky, z ktorých sa verejnosť môže dozvedieť viac o problematike orgánových transplantácií.

V súčasnosti je na Slovensku šesť pracovísk, v ktorých sa vykonávajú transplantácie orgánov: tri v Bratislave a jedno v Banskej Bystrici, Košiciach a v Martine. Transplantácie pľúc sa u indikovaných pacientov zo Slovenska vykonávajú v AKH vo Viedni.

Viac informácií ako aj všetky aktuálne štatistiky týkajúce sa odberového a transplantačného programu na Slovensku sú k dispozícií na webovej stránke
www.sedemzivotov.sk.

logo kampane Sedem zivotov