Nový LAMP-test prináša presnosť PCR-testov.

MultiplexDX rozšíril portfólio testov okrem RT-PCR testov aj o najnovší kloktací LAMP-test. Tento typ testov má lepšiu citlivosť ako Ag testy a skoro takú ako RT-PCR testy, avšak odobrané vzorky sa vyhodnocujú jednoduchšie, rýchlejšie a v prípade základného technického vybavenia, dokonca, aj na mieste. LAMP-testy sa práve preto využívajú napríklad na letiskách, pri pretestovaní pred spoločenskými podujatiami alebo vo firmách. V novembri ich pri pilotnom plošnom testovaní použili aj v anglickom meste Liverpool.

 

MultiplexDX sa rozhodol spustiť vývoj nového LAMP (Loop-mediated isothermal amplification)-testu s cieľom umožniť rýchlejšie testovanie, avšak pri takmer tej istej citlivosti ako u RT-PCR testov.Aj náš LAMP-test dosahuje skoro citlivosť PCR testov. Výhodou je, že ho môžete vyhodnocovať priamo na mieste odberu, pričom potrebujete iba zariadenie na izotermickú reakciu, teda zohriatie vzorky. Následne vie personál vizuálne vyhodnotiť pozitivitu alebo negativitu vzorky,“ vysvetľuje Pavol Čekan, CEO MultiplexDX. Citlivosť LAMP-testu od MultiplexDX potvrdil vo štvrtok v rámci certifikácie Štátny ústav pre kontrolu liečiv.

Keďže samotné vyhodnocovanie sa robí na mieste, je nový LAMP-test výrazne lepšou alternatívou k antigénnym testom. Izotermická reakcia LAMP-ky trvá dlhšie ako reakcie pri antigénnom teste, stále však máte výsledky na mieste, a to v rozpätí od 25 do 55 minút,“ dopĺňa P. Čekan. Na rozdiel od RT-PCR testov si nevyžaduje špeciálne laboratórne vybavenie, stačí už spomínané zariadenie na izotermickú reakciu.Výsledky vie odčítať aj nemedicínsky personál. Na rozdiel od antigénneho testovania, v prípade odberu kloktaním, odpadá aj potreba zdravotníckeho personálu pre samotný odber vzorky,“ dodáva P. Čekan.

V súčasnosti vidí MDX využitie testov napríklad pri testovaní na vstupe do krajiny, či už letiskách alebo hraničných priechodoch, ale aj v prípade miest s väčšou koncentráciou ľudí. Tento typ testov využívajú už dlhšie aj na londýnskom letisku Heathrow. Vďaka jednoduchšiemu vyhodnoteniu a vysokej citlivosti sú vhodné aj na testovanie zamestnancov pred nástupom do práce, napríklad vo fabrikách pred začatím smeny,“ vysvetľuje P. Čekan. Podľa neho tak LAMP-test predstavuje zlatý stred medzi PCR-testami a rýchlymi antigénnymi testami.

Nové MultiplexDX LAMP-testy opäť validoval tím Dr. Borisa Klempu z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. Na kloktacom odbere spolupracovali zase tímy MUDr. Aleny Koščálovej a MUDr. Petra Sabaku z kliniky Infektológie a geografickej medicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, ako aj Slovenskej zdravotníckej univerzity a Univerzitnej nemocnice Bratislava.

LAMP-testy podľa P. Čekana budú kľúčové aj vo fáze odznievania pandémie. Až do obdobia úplného preočkovania populácie, napríklad pri 70 % preočkovaní, sú dobrou testovacou alternatívou napríklad pri organizácii spoločenských a kultúrnych podujatí. Aj na jeseň môžu mať významnú úlohu pri preventívnom testovaní v masovejších prevádzkach, napríklad vo firmách, kde budú mať významné zastúpenie ešte nezaočkovaní zamestnanci,“ dodáva P. Čekan.

Zdroj: Peter M.