Novorodencov v Nitre vyšetria rýchlejšie a kvalitnejšie

Vyšetrenia tých najmenších budú rýchlejšie a lekári získajú precíznejšie dáta. To všetko umožní nová pediatrická cievka od dodávateľa Siemens Healthineers. K dispozícii je v Diagnostikom centre Jessenius v Nitre. Ide o pilotné uvedenie produktu na Slovensku.


Vyjadrenia odborníkov dokladujú pozitívne očakávania súvisiace so špeciálnym prístupom k novorodencom.

Vyšetrenie pomocou magnetickej rezonancie je stále dostupnejšie nielen pre dospelých, ale aj pre detských pacientov. Deti nie sú malí dospelí, a preto vyžadujú špecifický prístup. To sa týka nielen liečebných postupov, ale aj diagnostiky. U dospelej populácie sa používajú rôzne špecializované cievky prispôsobené pre časť tela, ktorú treba vyšetriť – napríklad osobitná cievka na koleno, zápästie, hlavu a podobne. Na vyšetrenie starších detí postačujú „dospelácke“ cievky. S klesajúcim vekom vyšetrovaných detských pacientov rastie potreba použitia špecializovaného hardvéru. Pediatrická cievka výrazne skvalitní vyšetrenia malých pacientov. Je určená pre novorodencov, dojčatá a detí do veku jeden a pol roka.

Prichádza unikát pre Slovensko
Ide o moderný typ cievky, v rámci Slovenska unikátny, umožňujúci paralelné zobrazovanie, čo znamená výrazné skrátenie času potrebného na vyšetrenie. „Obsahuje až 16 kanálov, pričom každý kanál má vlastný prijímač signálu. Ak vezmeme do úvahy pomerne malú veľkosť vyšetrovanej anatomickej oblasti, napríklad novorodeneckej hlavičky, musia byť jednotlivé aktívne komponenty uložené v tesnej blízkosti na veľmi malej ploche. Preto je táto cievka unikátna,“ vysvetľuje rádiológ Dominik Juskanič.

Medzi jej zásadné výhody patrí aj to, že detskí pacienti už nemusia byť nevyhnutne počas vyšetrenia uspávaní. Umožňuje to práve špecifický tvar cievky a počet aktívnych hardvérových prvkov v pomere k vyšetrovanej ploche. „Znamená to významné skrátenie dĺžky sedácie, teda uspatia detských pacientov. V niektorých prípadoch je dokonca možné sedáciu úplne vynechať,“ opisuje výhody pediatrickej cievky MUDr. Juskanič.

Cievka je navyše bezkáblová a jej súčasťou je praktická kolíska, čo zabezpečuje bezproblémové polohovanie a komfortný monitoring dieťatka počas vyšetrenia. Môže sa použiť na vyšetrenie mozgu, patologických procesov krku a chrbtice. „Navyše, pri vhodnom skombinovaní s inými typmi cievok je možné vyšetriť aj ostatné časti tela dieťatka,“ približuje výhody pediatrickej cievky MUDr. Juskanič.

Vyšetrenia bez kompromisov
Doteraz boli detskí pacienti vyšetrovaní štandardnými flexi cievkami. Avšak teraz vďaka inovácii od spoločnosti Siemens Healthineers v podobe pediatrickej cievky už lekári nebudú nútení robiť kompromisy.

„Pediatrická cievka nás posúva o krok ďalej. Môžeme si dovoliť skrátiť čas vyšetrenia alebo získať precíznejší anatomický detail. A čo je kľúčové – máme voľnejšie ruky pri rozhodovaní o modifikácii vyšetrovacieho protokolu v prípade, ak vyšetrenie odhalí nečakaný nález,“ vraví o prínose prístroja od Siemens Healthineers rádiológ.

V novorodeneckej a dojčenskej vekovej skupine sa nachádza približne 20 % malých pacientov, ktorí potrebujú vyšetrenie. Unikátna pediatrická cievka teraz výrazne zvýši nielen komfort detí počas vyšetrenia, ale zároveň odbúra obavy rodičov z uspania ich dieťaťa.  Rádiologické pracovisko Diagnostického centra Jessenius vyšetrí približne 15-20 detských pacientov za mesiac.