NOVOROČNÉ PREDSAVZATIA PRE PLNÚ PEŇAŽENKU

šetrenie

Prestať fajčiť, začať cvičiť, či schudnúť. To sú niektoré z každoročných predsavzatí, ktoré si dávame s príchodom Nového roka. Na rok 2019 si dajte aj zopár finančných. Pomôžete tak svojej peňaženke a rodinnému rozpočtu. Pavel Bohuš, odborník na financie radí, na čo myslieť, aby vás v roku 2019 nezaskočili nečakané výdavky, aby vaše úspory rástli a dlžoby klesali. Základom je mať reálne ciele, plán a – vydržať.

Všetci ľudia sa chcú mať lepšie, ale málokto pre to aj niečo spraví. „Moje odporúčanie pre každého človeka je nechať si pripraviť individuálny finančný plán, ktorý spĺňa jeho krátkodobé aj dlhodobé ciele,“ radí Pavel Bohuš. Odporúča dať si pripraviť plán u odborníka, držať sa ho a kontrolovať pravidelne jeho nastavenie. Podľa odborníka, človek nie je objektívny sám k sebe a dostatočne disciplinovaný. Aj tí, ktorí sa nezveria do rúk expertom na svet peňazí, by však mali mať finančný plán. Je totiž lepšie mať aspoň nejaký plán, ako hospodáriť zo dňa na deň a od výplaty k výplate. Ak človek neplánuje, je dôležité začať IHNEĎ. Začiatok roka je ideálnym obdobím. Aby ste si pripravili finančný plán, je dôležité nájsť si naň čas. Investovaný čas do finančného plánovania sa vám vráti nielen v peniazoch, ale zníži vám stres, obavy z budúcnosti a prinesie viac radosti a spokojnosti. Výsledkom tak bude kvalitnejší a hodnotnejší život.

OZDRAVÍM SVOJE FINANCIE
Nakupovanie darčekov na sviatky by nemalo ohroziť rodinný rozpočet. „Ozdravenie financií znamená začať rok sumárom svojich príjmov a výdavkov. Taktiež je dobré opäť si zadefinovať ciele. Ideálne podľa finančných mier 10:20:30:40,“ odporúča P. Bohuš. Teda 10% z príjmu krátkodobá rezerva, 20% tvorba dlhodobých aktív, 30% maximálne splátky všetkých úverov a 40% spotreba domácnosti. Začiatok roka je pre aktualizáciu a usmernenie toku svojich peňazí ideálny. „Ak nie je možné nastaviť miery hneď, je dôležité sa snažiť postupne k týmto mieram prepracovať,“ odporúča odborník.

NEBUDEM PLATIŤ TO, ČO NEPOTREBUJEM
Podľa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhodí každý Slovák ročne vyše 100 kilogramov potravín. Okrem toho, že je to zbytočné plytvanie tým, čoho majú milióny ľudí na svete nedostatok, sa takto každý z nás okráda o nemalé finančné prostriedky. V košoch často končí aj kozmetika, oblečenie či ďalší spotrebný tovar. Financie z peňaženky ťahá plytvanie vodou a energiami na vykurovanie. Celkovo je to za rok pekná suma. Plaťte preto len za to, čo skutočne potrebujete a využijete.

ZBAVÍM SA ZLOZVYKOV
Prestať fajčiť patrí asi medzi jedno z najčastejších predsavzatí. Okrem zdravotného faktora tohto neduhu ním trpí aj domáca kasa. Ak krabička bežných cigariet stoji 3,30 eura, tak pri spotrebe jedného balenia denne prídeme o celkom slušnú sumu peňazí. Mesačne zaplatí fajčiar 99 eur (za 30 dní). Ročne to predstavuje okolo 1 200 euro, čo nie je zanedbateľná suma. Môžete ju použiť na pravidelné sporenie či si za ňu dopriať celkom slušnú dovolenku. Domácej kase pomôže aj obmedzenie pitia alkoholu.

SKROTÍM DLHY
Aj tá najvýhodnejšia pôžička je drahšia ako financovanie z vlastných prostriedkov. Dôležité je zbaviť sa dlžôb čo najrýchlejšie a nastaviť si financie tak, aby ich bolo možné čo najskôr splatiť. Viacero úverov zlúčiť dokopy a refinancovať ich spoločným výhodnejším úverom. Ušetrené peniaze potom použiť na sporenie. Snažiť sa nevytvárať ďalšie dlhy. K nim nepatria len klasické spotrebné úvery z banky, ale dlhom je aj auto na lízing či práčka na splátky.

VYTVORÍM SI REZERVU
Prioritou pri krátkodobých cieľoch je rezerva, ktorá má byť vo výške 6-násobku mesačného príjmu. Na tvorbu krátkodobej rezervy by malo smerovať 10 % z príjmu. Odborník na financie upozorňuje, že ľudia častokrát majú rezervu v určitej výške vytvorenú. Ale akonáhle získajú určitý obnos peňazí, minú ho na dovolenku či Vianoce. Je to nesprávne. Rezerva má slúžiť pri strate príjmu či nečakaných výdavkoch. Časť peňazí by mala smerovať na dlhodobé finančné ciele. Tie sú dva – príprava na vzdelanie detí, podporu ich talentu a príprava na slušný a dôstojný dôchodok.
Šetrenie na deti a dôchodok by mal predstavovať 20 % príjmu. Pri čistom príjme 1 000 eur tak na krátkodobé ciele ide 100 eur a dlhodobé 200 eur. Sumy však, ak to rozpočet dovolí, môžu byť vyššie. Hlavne, ak človek nemá úverové zaťaženie a vie, že o 2 roky ho čaká napríklad rekonštrukcia vo výške 6 000 eur (jeho najbližší cieľ), prispôsobí tomu odkladanie zdrojov na tento cieľ. Mesačne by si tak na tento účel musel odložiť sumu 250 eur (ak nepočítame navýšenie o úroky).

NEZABUDNEM NA KONTROLU
Rovnako dôležité ako si predsavzatia dať, je kontrola ich dodržiavania. „Odporúčam, aby každý človek využíval služby profesionálneho finančného odborníka. Je to z jednoduchého dôvodu – ľudia nie sú k sebe objektívni,“ radí P. Bohuš. S jeho pomocou by si mal každý nastaviť svoj finančný plán, dodržiavať ho a pravidelne ho kontrolovať, prípadne aj upraviť, ak je to potrebné.

Zdroj:PARTNERS GROUP SR