Nevera bolí každého. Každého kvôli niečomu inému

nevera

Aj amputácia končatiny bolí menej ako zlomené srdce. Žiaľ, súčasťou našich životov je aj sklamanie. A sklamanie v láske sa považuje za jedno z najväčších.

Z rozpadnutého vzťahu sa liečime dvakrát tak dlho ako vzťah trval. Ak vás partner sklame po dvoch rokoch vkladania nádejí, spamätávate sa z toho aj štyri roky. Ak sa z vášho manželstva stanú len črepy po pätnástich rokoch, rany nám zostávajú veľakrát do konca života.

A koho to bolí viac, kto sa z nevery skôr otrasie, muži alebo ženy? Ťažko povedať, zaujímavé totiž je, že nevera bolí každé pohlavie z iných dôvodov. Muži a ženy sú pri nevere schopní tolerovať, respektíve netolerovať úplne rozdielne veci.

Keď sa žena dozvie o nevere svojho partnera, jej prvá otázka znie – ľúbiš ju? Skúsenosti sexuológov hovoria, že my ženy sa omnoho ľahšie zmierime s tým, že náš partner čaká dieťa s inou ženou, ako s tým, že sa do inej ženy zaľúbil. Ak muž po jednorazovej nevere tvrdí, že k tej druhej nič necíti, že to bolo iba zlyhanie pod vplyvom alkoholu, žena je ochotná skôr mu odpustiť a preniesť sa cez túto zradu, aj keby bolo výsledkom nevery nemanželské dieťa.

U mužov je to úplne iné. Muž, ktorého najväčším poslaním a najväčším úspechom v živote je vložiť do ženy život, najviac trpí vtedy, keď jeho partnerka otehotnie s niekým iným. Aj chlapi ľúbia a pre lásku sa trápia, ale city pre nich nie sú tak dôležité ako tieto hmatateľné prejavy lásky. Keď muž zistí, že mu partnerka bola neverná, nezaujíma ho, čo k nemu cíti, čo on cíti k nej, dýku do srdca mu zapichla v momente, keď s ním vliezla do postele, keď sa jej sexuálne zmocnil. A prípadné mimomanželské tehotenstvo je z pohľadu muža neodpustiteľný hriech. To je niečo, cez čo sa neprenesie asi žiadny chlap. Kým žena nemá problém starať sa o dieťa, ktoré má partner s inou ženou, keď tú inú neľúbi, muž môže byť svojou partnerkou akokoľvek zbožňovaný a môže byť do nej akokoľvek zaľúbený, jej dieťa, ktoré má s niekým, s kým mu bola neverná, vychovávať nebude.

Medzi mužmi a ženami je veľa rozdielov a rozdielne je aj to, prečo v láske a hlavne pri sklamaní v láske kvôli nevere trpíme.

Nevera