NASTÁVAJÚCI TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY BUDE DOPREVÁDZAŤ SVETLO

Už tento týždeň sa po celom Slovensku budú konať zaujímavé prednášky, prezentácie, výstavy či workshopy. 9. novembra 2015zaujímavé prednášky, prezentácie, výstavy či workshopy. Od 9. novembra 2015 sa začína Týždeň vedy a techniky 2015 a potrvá až do nedele 15. novembra 2015. Nosnou témou tohto ročníka sa stalo svetlo, predstavíme Vám však i tvorbu známeho českého chemika a vynálezcu kontaktných šošoviek, Otta Wichterleho. Počas celého týždňa sa začína Týždeň vedy a techniky 2015 a potrvá až do nedele 15. novembra 2015. Nosnou témou tohto ročníka sa stalo svetlo, predstavíme Vám však i tvorbu známeho českého chemika a vynálezcu kontaktných šošoviek, Otta Wichterleho.

Počas celého týždňa bude mať verejnosť príležitosť zoznámiť sa s najnovšími poznatkami z oblasti vedy, techniky a inovácií. Cieľom je predovšetkým popularizovať vedu a techniku, informovať širokú verejnosť o najnovších výsledkoch, ale i vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín.

Gestorom a hlavným organizátorom Týždňa vedy a techniky je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, ktoré zároveň organizuje aj niekoľko podujatí. Priaznivci vedy a techniky sa však môžu zúčastniť na stovkách podujatí, ktoré organizuje Slovenská akadémia vied (SAV), univerzity, organizácie výskumu a vývoja, zväzy, združenia, ministerstvá, vyššie územné celky (VÚC) a školy na celom území SR.images(8)

„Výskum a inovácie sa stávajú čoraz významnejším kapitálom a zložkou ekonomiky. Je preto žiaduce, aby sme aj my na Slovensku tento trend zachytili a pritiahli pozornosť verejnosti a najmä detí a mladých k tejto sfére“,povedal Juraj Draxler, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR a dodal, že Týždeň vedy a techniky túto možnosť ponúka.

Slávnostné otvorenie Týždňa vedy a techniky sa bude konať dňa 9. novembra 2015 o 9.00 hod. v priestoroch budovaného Centra vedy CVTI SR na Bojnickej 3 v Bratislave.

Podujatia organizované Centrom vedecko-technických informácií SR
Začiatok týždňa prinesie podujatie s názvom Veda netradične, ktoré sa uskutoční v dňoch 9. a 10. novembra 2015. Formou interaktívnej výstavy návštevníkom ukážeme množstvo zaujímavých exponátov približujúcich vedu a techniku a výsledky výskumno-vývojovej činnosti na Slovensku. Stačí zavítať v tomto termíne do Centra vedy CVTI SR na Bojnickej 3 v Bratislave. V rovnakých priestoroch bude pripravená aj prehliadka bádateľských projektov študentov stredných škôl so záujmom o vedu a techniku v rámci Festivalu vedy a techniky. Hlavným organizátorom festivalu je nezisková organizácia AMAVET.

Filmovým a vedeckým nadšencom je určený v poradí druhý ročník Festivalu vedeckých filmov, ktorý sabude konať v dňoch 9. až 13. novembra 2015 a nebude počas neho chýbať ani laserová show. Ústrednou témou premietaných filmov, sa pri príležitosti Medzinárodného roka svetla, stane práve svetlo. Hlavné premietanie sa uskutoční v priestoroch Divadla Malá scéna STU. Návštevníci sa môžu tešiť na množstvo atraktívnych filmov, diskusií a sprievodných podujatí vrátane prednášky o laseroch v podaní Dr. Dušana Chorváta v priestoroch KC Dunaj.

Stred týždňa bude patriť podujatiu s názvom Streda s molekulárnou biomedicínou. Výskumníci z Ústavu molekulárnej biomedicíny Lekárskej fakulty UK v Bratislave na čele s Petrom Celecom nám vysvetlia, prečo sa nemusíme báť, ale naopak, tešiť sa z toho, čo dnes vieme urobiť s DNA – od čítania, cez cielené zmeny až po vytvorenie novej DNA. Podujatie sa uskutoční 11. novembra 2015 v priestoroch CVTI SR v Bratislave.

Podujatia pre odbornú verejnosť

Aj v tomto roku sa uskutoční niekoľko podujatí určených predovšetkým pre vedeckú komunitu, ako napríklad Okrúhly stôl PopVaT Day 2015zameraný na výmenuskúseností v oblasti popularizácie vedy a techniky. Konať sa bude vo štvrtok, 12. novembra 2015, v priestoroch CVTI SR na Lamačskej ceste v Bratislave. Národná konferencia SCIENTIX pod odbornou záštitou Žilinskej univerzitysa bude konať počasdvoch dní, 9. a 10. novembra 2015 na pôde CVTI SR na Bojnickej ulici v Bratislave. Prebiehať tu bude diskusia venovaná inovatívnym formám vzdelávania v prírodovedných a technických predmetoch na základných a stredných školách.

Počas Týždňa vedy a techniky 2015 sa po celom Slovensku budú konať stovky podujatí zameraných na popularizáciu vedy a techniky. Výber z diania v jednotlivých regiónoch nájdete v prílohe tejto tlačovej správy.

Kompletný a priebežne aktualizovaný zoznam podujatí realizovaných počas Týždňa vedy a techniky, miesta ako i časy ich konania nájdete na web stránke www.tyzdenvedy.sk v sekcii Podujatia TVT.