Najväčšia česko-slovenská výstava obrazov pacientov so schizofréniou zavítala na Slovensko

Predajná výstava s príznačným názvom Tvorba lieči, nad ktorou prevzala záštituSlovenská psychiatrická spoločnosť, sa po krátkom predstavení výtvarných diel v Prahe presunula do Bratislavy. Výstava bola včera oficiálne zahájená na vernisáži vo foyer Divadla Nová scéna v Bratislave, kde si ju budú návštevníci môcť pozrieť až do konca novembra. Všetky diela sú predajné, a celý výťažok poputuje priamo autorom výtvarných diel na rozvoj ich tvorby v budúcnosti.

Projekt, ktorý je súčasťou kampane na podporu osvety schizofrénie a jej liečby, návštevníkom divadla predstaví 40 diel od 17 autorov z rôznych kútov Slovenska a Česka. Je ojedinelý nielen svojim medzinárodným presahom, ale aj tým, že návštevníkom ponúkajú jedinečnú prehliadku najrôznejších techník – olejomaľbu na plátne, enkaustiku (maľovanie voskom a žehlenie),  kresby fixou ale aj netradičnú kombináciu maľby s asamblážou (aplikácia rôznych dekoračných predmetov priamo na povrch obrazu). „Jediným úmyslom autorov, ktorých tvorbu vám predstavuje, bolo vydať zo seba emóciu, vlastný pocit. To je hodnota sama o sebe. Je obdivuhodné ako si dokážu zachovať vlastné videnie sveta, svoj autentický rukopis a ostať sami sebou. Pre nich je dôležitý predovšetkým samotný proces tvorby, nie výsledok. Ale keď takto vzniknuté dielo inšpiruje, či povzbudí k tvorbe ďalších ľudí, stane sa dva krát prospešné,“ komentuje výstavu z kurátorského pohľadu Mgr. art. Soňa Sadílková.

 

Za výstavou Tvorba lieči sa skrýva, okrem osvety a detabuizácie schizofrénie či sprostredkovania autentického estetického zážitku širokej verejnosti, aj priama pomoc ľuďom liečeným na schizofréniu. „Ľudia so schizofréniou sú často vylúčení zo spoločenského života, pretože duševné poruchy sú ešte stále pre veľkú časť verejnosti tabu. Výstava ich umožňuje vnímať nielen cez ochorenie ale aj ich tvorivý potenciál. Mnohým pacientom ich ochorenie nedovoľuje podávať plný pracovný výkon ako nám ostatným. Práve to bola pre nás motivácia k tomu, aby táto výstava bola predajná – celá finančná čiastka z predaja obrazu poputuje priamo autorovi, ktorý tak získa prostriedky na pokrytie nákladov na maliarske potreby v budúcnosti. Návštevníci, ktorý sa pre takúto podporu prezentovaných autorov rozhodnú, tak získajú nielen originálne dielo ale aj dobrý pocit z toho, že  svojím spôsobom podporili proces liečby ľudí so schizofréniou. Tvorba ich napĺňa, obohacuje a umožňuje vyjadriť nielen ich emócie ale aj zvyšuje ich sebavedomie a pocit sebarealizácie,“ uviedla MUDr. Marcela Barová, spoluorganizátorka výstavy a výkonná riaditeľka celoslovenského občianskeho združenia Otvorme dvere, otvorme srdcia (ODOS), ktoré sa už od roku 2001 aktívne snaží znižovať stigmu a diskrimináciu ľudí s duševnými poruchami, obhajovať ich práva a prispievať ku prekonávaniu predsudkov voči duševne chorým na Slovensku.

Schizofrénia je duševné ochorenie, ktoré sa vyskytuje v priemere u jedného percenta populácie. Jej liečba  je komplexná a dlhodobá. Okrem vhodne zvolenej farmakologickej liečby je dôležité taktiež pochopenie rodiny, pomoc z okolia a pre veľa pacientov aj pocit sebarealizácie, ktorý často nachádzajú práve v tvorbe. A Tvorba lieči.