Nadácia Allianz vyhlasuje grant vo výške 30-tisíc eur

thumbnail-nadacia-allianz-vyhlasuje-grant-vo-vyske-30-tisic-eur-193610Od 1. apríla 2014 vyhlasuje Nadácia Allianz grantový program na zvýšenie bezpečnosti na cestách v slovenských obciach a mestách v celkovom objeme 30-tisíc eur. V rámci grantu nadácia podporí až 30 obcí či miest.

Oblasť podpory grantového programu sa zameriava na projekty, ktorých cieľom je zvýšenie bezpečnosti na cestách pre motoristov i chodcov. Podporené budú projekty zamerané napríklad na osadenie meračov rýchlosti pri vjazde do obce, rekonštrukciu alebo vybudovanie priechodov pre chodcov či spomaľovače rýchlosti. Mestá a obce na celom Slovensku majú možnosť získať grant aj na vybudovanie chodníkov pre vyššiu bezpečnosť chodcov, osadenie zábradlí pred materské a základné školy a podobne.

Dlhodobým cieľom Nadácie Allianz je aktívne podporovať bezpečnosť cestnej premávky pre všetkých jej účastníkov. Od svojho vzniku venovala Nadácia Allianz na verejnoprospešné projekty vyše 900-tisíc eur a tešíme sa, že tento grantový program pomôže ďalším mestám a obciam,“ hovorí Lucia Muthová, správkyňa Nadácie Allianz.

 

Podmienky získania grantu pre obce a mestá:

–       podanie žiadosti o grant do konca apríla 2014, realizácia podporeného projektu do konca augusta 2014,

–       pre obce a mestá, ktorými prechádzajú cesty I. triedy,

–       doposiaľ nečerpali žiadnu podporu z Nadácie Allianz.

 

Každú žiadosť posúdi správna rada Nadácie Allianz a následne bude informovať žiadateľov o pridelení finančných prostriedkov. Formulár žiadosti o grant nájdete nahttp://nadacia.allianzsp.sk/.

allianz-nadacia-logo

Vedeli ste že…

Nadácia Allianz bola založená v roku 2008. Jej cieľom je aktívne prispievať k zvyšovaniu bezpečnosti na cestách. Od svojho založenia do roku 2014 podporila projekty v celkovej výške viac ako 900-tisíc eur.