Na Slovensku sa faktúry včas neplatia. Sme na tom horšie než Rusi či Maďari

thumbnail-na-slovensku-sa-faktury-vcas-neplatia-sme-na-tom-horsie-nez-rusi-ci-madari-122509

Slováci meškajú so svojimi platbami viac než Rusi či Maďari, ich platobná disciplína je horšia než celoeurópsky priemer, skončili aj pod hodnotou východoeurópskeho priemeru z hľadiska včasne uhradených pohľadávok. Takéto fakty vyplynuli z reprezentatívnej EOS štúdie za rok 2014 s názvom „European Payment Practices“. 

Inštitút v oblasti prieskumu trhu TNS Infratest oslovil 2 600 respondentov na rozhodovacích pozíciách v 12 európskych krajinách. Mapoval tiež správanie sa zákazníkov ako fyzických osôb a tiež firemných zákazníkov zo západnej Európy v porovnaní s východnou.

 

Slovákom patrí 71 percentný podiel pohľadávok zaplatených načas v danom finančnom roku. Lepšie sú na tom aj také krajiny ako Rusko či Maďarsko (obe majú po 74 % včas uhradených faktúr). V rámci východnej Európy (prieskum ďalej zahŕňa aj Poľsko, Rumunsko, Bulharsko a Grécko) dosiahol tento ukazovateľ hodnotu 72 %, v západnej dokonca až 78 %. Celoeurópsky priemer pohľadávok uhradených v stanovenom termíne je pritom 75 %. Najdôslednejší v platení sú Nemci (83 %) a Francúzi (80 %), nasledujú Španieli (78 %), Poliaci (76 %) a Belgičania (75 %)*.

 

„Keďže insolventnosť zákazníkov na Slovensku v poslednom období výrazne stúpa, podnikatelia by sa mali zvážiť tému manažmentu pohľadávok. Môže pomôcť zabrániť neuhrádzaniu faktúr a následným deficitom v cash-flow spoločností rôznych veľkostí. Oneskorené platby predstavujú pre firmy skutočne existenčnú hrozbu,“ uviedol konateľ spoločnosti EOS KIS Slovensko Michal Šoltes.

 

Ako najčastejší dôvod Slovákov pre neplnenie si svojich finančných záväzkov v rámci B2C zákazníkov skončila s 35 % nezamestnanosť, druhé miesto okupujú momentálny výpadok peňažných prostriedkov a zábudlivosť, obe rovnako po 33 %. Čo sa týka B2B zákazníkov, ako hlavná príčina neplatenia načas tu dominuje momentálny výpadok peňažných prostriedkov (45 %) a neuhradené platby od vlastných zákazníkov s hodnotou 32 %.

 

Práve momentálny výpadok peňažných prostriedkov sa najčastejšie objavuje ako príčina meškajúceho uhrádzania faktúr aj v rámci celej Európy, a to zhodne pri B2C aj B2B zákazníkoch.

rodina2

*Ide o segmenty B2B aj B2C zákazníkov. B2C: n= 1 162, B2B: n= 2 247.
Zdroj: EOS Štúdia „European Payment Practices“

14204571441t