Na jubilejný dobročinný Ples v opere prišli podporiť dobrú vec aj predstavitelia mimovládnych organizácií

V sobotu sa brány historickej budovy Slovenského národného divadla už po jubilejný dvadsiaty raz otvorili pre jedno z najväčších charitatívnych podujatí na Slovensku – Ples v opere. Na jednom mieste sa stretli stovky osobností z rôznych oblastí spoločenského života. Okrem toho, že sa oficiálne otvorila plesová sezóna 2020 na Slovensku, významná udalosť roka v sebe už tradične niesla aj dobročinný rozmer. Po tretí raz poputuje finančný výťažok pomoci deťom so zdravotným znevýhodnením na ich ceste k plnohodnotnému vzdelaniu. Tento ročník podporí rozvoj inkluzívneho vzdelávania aj v materských školách.

Medzi plesajúcimi, ktorí prijali pozvanie a zároveň preukázali ochotu pomáhať, patria aj predstavitelia mimovládnych organizácií z tretieho sektora. Finančným príspevkom podporiť prospešnú vec pre spoločnosť prišiel aj Ondrej Gallo, riaditeľ Nadácie pre deti Slovenska, ktorá s dobročinným Plesom v opere spolupracuje už tretí rok, špeciálna pedagogička a zakladateľka spoločnosti pre spina bifida a/alebo hydrocefalus Terézia Drdulová, bývalá riaditeľka Nadácie Pontis Lenka Surotchak, učiteľ, psychológ a špeciálny pedagóg, koordinátor InkluCentra Viktor Križo, poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky a analytička vo vzdelávaní Zuzana Zimenová či štatutárka združenia Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením Jana Lowinski.

„Fakt, že sa 20 rokov podarilo udržať tradíciu tejto prestížnej spoločenskej udalosti a zároveň na dobročinné poslanie prerozdeliť viac ako 2 milióny eur si zaslúži veľký obdiv. Všade, kde sa inkluzívne vzdelávanie deje, je prostredie prínosné pre všetkých. V prvom rade pre deti so zdravotným znevýhodnením, ktoré dostanú šancu naplno rozvíjať svoj potenciál spoločne so svojimi rovesníkmi. Pre ich spolužiakov a spolužiačky, ktoré sa učia empatii a mnohým sociálnym zručnostiam, ktoré sú dôležité pre ich ďalší život. Pre učiteľov, ktorí vytvárajú prostredie tak, aby bolo pripravené pre všetky detí – aj pre tie, ktoré síce nemajú zdravotné postihnutie, ale majú osobné problémy, nehovoria po slovensky alebo sa im rozvádzajú rodičia. Je mimoriadne dôležité, že aj prostredníctvom podujatí ako je Ples v opere upriamujeme pozornosť na to, čo je dôležité a čo potrebuje podporu,“ hovorí Ondrej Gallo, ktorý bol prvýkrát na Plese v opere v roku 2018, kedy ako hosť reprezentoval Nadáciu pre deti Slovenska, ktorá bola prijímateľom dobročinného výnosu Plesu.

„Tešila som sa na kvalitný kultúrny program a stretnutie s viacerými pre mňa vzácnymi ľuďmi. Osobitne oceňujem, že na podujatí som stretla rôznorodých ľudí, ktorí sú pre mňa znakom inkluzívneho rozmeru Plesu v opere. Vedľa významných ľudí stretnete ľudí so zdravotným postihnutím či inými odlišnosťami.  Je mojim presvedčením, že deti so zdravotným znevýhodnením patria do slovenských škôl a mali by sme urobiť všetko preto, aby to bolo ktorémukoľvek dieťaťu – aj so zdravotným znevýhodnením – bežne  dostupné. Bola som a stále som pri tom, ako deti so zdravotným znevýhodnením sú proti vôli ich rodičov vyčleňované nielen z bežných, no aj zo špeciálnych škôl, a to práve nevytváraním podmienok, ktoré na svoje vzdelávanie potrebujú. Prítomnosť detí so zdravotným postihnutím v našich školách je pre nasledujúce generácie a ich postoje kľúčová. Pre mňa má tento Ples ešte jeden výnimočný rozmer – poctu, ktorú som na jeho ostatnom ročníku dostala – možnosťou otvoriť ho. Zostáva to ako niečo naozaj krásne, nečakané  a  neopakovateľné v mojom živote,“ spomína Terézia Drdulová.  

„Som jedným z tých, ktorí sú zasiahnutý dobrodením Plesu v rámci novovytvoreného Centra inkluzívneho vzdelávania, ktoré aktívne rozbieha svoju činnosť a podporu detí v riziku. Rozhodol som sa prísť a vyjadriť vďačnosť toľkým dobrým ľuďom, ktorí niekoľko rokov podporujú dobročinné diela na pomoc tým najslabším. Konať dobro je pre mňa osobne poslaním môjho života. Dobročinnosť dokáže byť tak neviditeľná, malá a vzácna a pritom jej je tak málo, že je potrebné ju platiť ako soľ nad zlato. Dieťa so zdravotným znevýhodnením je tak isto krásne a vzácne ako dieťa, ktoré nemá rodičov, či dieťa zranené rozvodom rodičov. Táto rozmanitosť potrieb detí a ich diferencovaná podpora, citlivá, ľudská a osobná starosť, vzťah ku každému z nich je vlastne to najdôležitejšie právo a povinnosť pre vytvorenie ľudskejších zajtrajškov. A nie je to márne…,“ myslí si Viktor Križo.

 „Históriu tohto plesu  sledujem naozaj dlhodobo aj práve pre to, že  výťažky z predošlých ročníkov boli smerované na podporu tých najslabších, a to predčasne narodené deti, potom to boli deti zdravotne  znevýhodnené, na podporu služby včasnej intervencie a dnes sme tu práve preto, že tie deti rastú a chcú ísť do škôl. Ak chceme ísť do škôl, tak určite do inkluzívnych a práve preto sme tu. Prišli sme sa poďakovať a vzdať hold tým, ktorí rok čo rok prispievajú práve na inkluzívne vzdelávanie. Tento rok je to už dokonca tretíkrát.,“ vyjadruje sa Jana Lowinski.

Zdroj: Filip P.