Muži a ich prejavy lásky

Muži a ich prejavy lásky
Sama v sebe sa nevyznáte: spoznali ste muža, ktorý vám nesmierne imponuje. A zdá sa, že aj vy jemu. Ale stále vás brzdia pochybnosti.  Čo ak sa opäť sklamete…

 

Počas prvých týždňov známosti muž splní každé želanie, ktoré vám vidí na očiach; snaží sa imponovať svojím šarmom a dôvtipom. Napriek tomu pochybujete: Čo ak je to všetko len pretvárka, rutinované triky, ktorými dobýja srdcia žien? Podľa čoho sa dá teda rozoznať, či to známy – neznámy myslí s vami naozaj vážne? Lebo len slová „milujem ťa“ nie sú ešte prejavom pravej úprimnej náklonnosti. Odborníci hovoria, že akí sú rozdielni muži, také sú rozdielne aj ich dôkazy lásky a neraz treba vedieť lúštiť  rôzne kombinácie, aby žena zistila, aký je muž v skutočnosti. Skúste si pripomenúť, ako s vami flirtoval, a podľa nasledovných typov prísť na stopu, či sú dôkazy lásky pravé alebo falošné.

CITLIVÝ
Senzibilný, vždy ochotný pomôcť. Ak vidí život ružovými okuliarmi, je to pevný dôkaz, že partnerstvo bude ako v siedmom nebi.

Ako flirtuje
K jeho štandardnému programu patria kytice kvetov, veľa telefonických rozhovorov, pričom hlavným obsahom sú jeho city. Bude vám ukazovať miesta, ktoré miluje a sľúbi vám, že raz tam postaví pre vás a vaše deti dom.

Kedy to myslí vážne
Keď po rojčivých slovách nasledujú skutky. Keď vám pomôže v praktických záležitostiach. Alebo prejaví porozumenie v prípade, že nesúhlasíte s jeho programom. Keď vás pozve na návštevu rodičov a medzi inzerátmi vyhľadáva vyhovujúci byt. Sú to neklamné znaky toho, že v budúcnosti s ním môžete rátať.

SEBAVEDOMÝ
Zvyčajne je sebaistý aj atraktívny. Vie sa postarať o prekvapenia, avšak situácie zostávajú pre vás neprehľadné. Práve tento stav vás však dráždi a láka.

Ako flirtuje
Profesionálne. Nič nie je preňho dôležitejšie, ako byť uznávaným a obdivovaným. Svojím šarmom si  chce získať každého človeka. Predstiera, že má všetko, až na jedno: čas. Jeho požiadavky majú tempo, ktoré vyráža dych, všetko sa musí ihneď realizovať. Jeho spôsoby vás síce rozčuľujú, ale tento typ je taký zaujímavý, že sa nad tým nestihnete ani zamyslieť. Čakajú vás mnohé prázdne sľuby typu: „Zavolám ti…“ Zavolá, ale nebude to v najbližších dňoch. Možno o týždeň, dva, mesiac… Skrátka, keď bude mať chuť s vami sa stretnúť.

Kedy to myslí vážne
Keď sa k vám hlási v spoločnosti, objíma vás, čím dokazuje, že patríte k nemu. Keď je odhodlaný vzdať sa osobnej slobody. Keď  odchádza a povie vám, kam ide. Keď aj za nepríjemných okolností berie svoj sľub vážne.

KARIÉRISTA
Je stratégom medzi mužmi a je vyzbrojený analytickým rozumom. Je chladný, vecný, veľmi úspešný v práci.

Ako flirtuje
Pôsobí dojmom, že dosiahne všetko, čo chce. Je prekvapujúce, čo všetko poskytuje svojej vyvolenej: návštevy premiér, večere v reštauráciách, darčeky… Všetko drží vo vlastných rukách, najmä svoju budúcu. A tak pri jeho vitalite a silnej vôle sa len máloktorá nad ním zamýšľa.

Kedy to myslí vážne
Keď všetky symboly blahobytu nechá bokom a namiesto toho vám vo vlastnej kuchyni ponúkne zemiaky, ktoré sám uvaril. Keď sa zriekne dôležitej porady, keď ide s vami na návštevu vašich príbuzných. Pre karieristu nie je nič posvätnejšie ako pevný denný poriadok, ale ak sa žene podarí dokázať, že sa niečo urobí tak ako chce ona, je isté, že zvíťazila a naozaj si získala jeho srdce.

INTELEKTUÁL
Je to vzdelaný muž so schopnosťou pre sebairóniu. Obyčajne sa zapáči až na druhý pohľad, avšak vyžaruje magnetickú príťažlivosť.

Ako flirtuje
Veľmi nevýrazne a opatrne. Nijaké dary, nijaké komplimenty. Často sa však z neho vyvinie zábavný partner. Ak sa stane, že sa dostane do nepríjemnej situácie, nepríde do rozpakov. Neočarí zovňajškom, ale spôsobom konverzácie.

Kedy to myslí vážne
Keď sa úprimne zaujíma o to, čo si myslíte a čo cítite; vypočuje si klebietky o vašich spolupracovníčkach. Pravý dôkaz lásky: Keď prijme váš názor, hoci je opačný ako jeho; keď sa zriekne vlastného programu. Keď namiesto návštevy divadla ide s vami nakupovať a pokojne s vami vydrží v obchode skúšať si módne novinky.

Zdroj:Zuzka M.
Foto: www.answersfrommen.com