Musíte sa rozlúčiť so stromom?

V záhrade, či pred panelákom sa občas vyskytne strom, ktorý príliš vyrástol, začal tieniť, a vy sa rozhodnete ho zbaviť. Kedy je najvhodnejší čas na jeho odstránenie? Na jar či na jeseň? Do akého priemeru kmeňa, resp. výšky o tom môžete rozhodnúť a kedy a koho o to treba požiadať?

 

Ak ste nútení rozlúčiť sa so stromom, ktorý už v záhrade alebo pred panelákom nemá miesto, na termíne výrubu nezáleží: odstrániť ho môžeme v jarnom období, v lete, prípadne i v zime. Ak si chcete ušetriť prácu s odstraňovaním lístia, je lepšie počkať, kým bude strom bez listov. Ak plánujete odstrániť strom vo vašej záhrade, dôležité je zmerať obvod vo výške 130 cm nad zemou. Ak nepresahuje 80 cm, súhlas nepotrebujete. Ak sú stromy mohutnejšie a presahujú uvedené stanovené parametre, musíme si povolenie vybaviť. Aj vtedy, ak chcete odstrániť strom pred panelákom.

Žiadosť o povolenie výrubu sa podáva na miestne príslušnom  obecnom, resp. mestskom úrade, na oddelení životného prostredia. Tlačivo žiadosti majú úrady pre občanov obvykle na webových stránkach. Podmienky podrobne stanovuje  novela zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny MŽP SR, ktorá nadobudla platnosť 1. januára 2014.

Zdroj: -aka-