Mladí ľudia v obchode

Obchod je po priemysle druhým najväčším zamestnávateľom na Slovensku. Podľa údajov Štatistického úradu SR pracovalo v 1. kvartáli 2017 v sektore maloobchodu a veľkoobchodu spolu 295 500 zamestnancov, z čoho takmer 10 % sú zamestnanci členov Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) – Billa, dm drogerie markt, Kaufland, Lidl, Metro a Tesco. Z nich takmer tretina sú mladí ľudia vo veku do 30 rokov a priemerne štvrtina zamestnancov členov SAMO sú muži. Obchod ponúka prácu vo všetkých regiónoch Slovenska, medzinárodné reťazce združené v SAMO majú spolu 620 maloobchodných prevádzok a 6 veľkoobchodov po celom Slovensku. K 31. júlu 2017 členovia Slovenskej aliancie moderného obchodu hľadali spolu ďalších 1198 zamestnancov a priestor na získanie práce v obchode sa aj vďaka neustálemu rozširovaniu obchodnej siete každým rokom zväčšuje.

RAST MIEST ZVÝŠIL ZÁUJEM O PRÁCU V OBCHODE
Práca v obchode je atraktívna a jej ohodnotenie každým rokom rastie. Podľa ŠÚ SR sa priemerná nominálna mzda v maloobchode k januáru 2017 medziročne zvýšila o 6,9 % a u členov SAMO bolo zvýšenie platov v maloobchodných predajniach oproti slovenskému priemeru ešte vyššie, u niektorých takmer štvornásobne. Nástupný plat obchodného pracovníka u členov SAMO je tiež vyšší ako je priemerná nominálna mzda v maloobchode na Slovensku, ktorá bola podľa Štatistického úradu SR v januári 2017 priemerne 648 EUR. U niektorých členov je nástupný plat na pozíciu predavač, pokladník oproti slovenskému priemeru vyšší aj o 100 Eur. Práca v obchode je zaujímavá aj vďaka množstvu ďalších benefitov. Niektorí členovia SAMO poskytujú svojim zamestnancom 13. plat, alebo stravovacie poukážky s vyššou hodnotou, alebo vitamínové balíčky,…

OBCHOD MLADÝCH ĽUDÍ LÁKA
Takmer tretina zamestnancov členov Slovenskej aliancie moderného obchodu sú mladí ľudia vo veku do 30 rokov. Príčinou sú nielen možnosti rýchleho kariérneho rastu a atraktívny nástupný plat, vyšší ako slovenský priemer v maloobchode 648 Eur. Obchod mladých láka aj širokou ponukou práce priamo v regiónoch, či využívaním moderných technológií priamo na mieste predaja. Perspektíva zamestnania a kariérneho postupu rastie spolu s rozvíjajúcou sa sieťou obchodných prevádzok členov Slovenskej aliancie moderného obchodu. S cieľom naplniť personálne požiadavky obchodu spustilo SAMO v roku 2015 v spolupráci s partnermi projekt duálneho vzdelávania SAMO triedy na celom Slovensku. „Uvedomujúc si narastajúcu potrebu výchovy vlastných odborníkov pre obchod investovali členovia SAMO za posledné dva roky viac ako 500 000 Eur do starostlivosti o žiakov SAMO tried a dnes dokáže ich 176 certifikovaných predajní poskytnúť priestor pre vzdelanie a následne aj prácu 550 mladým ľuďom, študentom SOŠ,“ hovorí Ing. Katarína Fašiangová, predsedníčka Slovenskej aliancie moderného obchodu.

SAMO TRIEDY VYCHOVÁVAJÚ VLASTNÝCH MANAŽÉROV
Od septembra 2017 bude v SAMO triedach na 12 stredných odborných školách na celom Slovensku študovať spolu 16 žiakov 3. ročníka, 34 žiakov 2. ročníka a do 1. ročníka je prijatých spolu 64 žiakov. Záujem mladých o prácu v obchode a s tým súvisiace štúdium na stredných školách teda každým rokom rastie. www.modernyobchod.sk

SAMO triedy prinášajú žiakom a teda aj rodičom veľké výhody
– vyučovanie u budúceho zamestnávateľa, ktorý im po skončení štúdia ponúkne pracovné miesto,
– finančnú nezávislosť vďaka platenej praxi počas štúdia s hodinovou mzdou od 2,5 Eur
a prospechovým štipendiom až do výšky 100 Eur,
– príspevky na dopravu a ubytovanie,
– pracovné oblečenie, študijné pomôcky,
– ale aj regionálnu nezávislosť pri ďalšom uplatnení sa vo sfére obchodu vďaka celoslovenskej sieti
predajní členov SAMO.

Študenti SAMO tried si počas praxe okrem odborných znalostí a skúseností budujú aj svoje osobnostné vlastnosti pre prácu v obchode. Ako hovorí Ing. Tatiana Mókosová, riaditeľka Strednej odbornej školy obchodu a služieb Samuela Jurkoviča v Bratislave, „už po 1. roku štúdia sú SAMO žiaci oproti svojim spolužiakom disciplinovanejší, motivovanejší k dosahovaniu lepších výsledkov, nemajú toľko absencií a naučia sa komunikovať. Každá spolupracujúca firma má svoju firemnú politiku a kultúru, do ktorej zapája aj žiakov a následne sa to v pozitívnom duchu veľmi odráža aj na správaní detí.“ Členovia SAMO sa svojim žiakom venujú na vysokej úrovni a robia pre nich rôzne aktivity, ktoré majú pozitívny presah aj do vzťahov, spolupráce a komunikácie žiakov so spolužiakmi a učiteľmi. Sú sebavedomejší, istejší a tiež komunikatívnejší než ich rovesníci. Aj preto Ing. Mókosová radí rodičom, aby „si pred rozhodnutím, na akú strednú školu dieťa podá prihlášku a kam nakoniec nastúpi, preverili zamestnanosť absolventov danej školy a ich uplatnenie sa vo vyštudovanom odbore. Rodičom mladších žiakov by som zase poradila, aby svoje dieťa sledovali počas celého štúdia na základnej škole, aby v 9. ročníku pri prihláškach na stredné školy vedeli odhadnúť, na čo ich dieťa má predpoklady. Aj po skončení SOŠ je pre tých najlepších v prípade záujmu otvorená cesta na univerzity. Ak sa však dieťa neučí alebo sa nedokáže učiť systematicky na základnej škole, na gymnáziu to nebude inak. Aj na SOŠ je síce učenia veľa, ale keďže v systéme duálneho vzdelávania je štúdium rozdelené na teoretickú a praktickú časť rovnakou mierou, je to pre žiakov zábavnejšie a motivujúcejšie. Navyše, budú sa učiť u tých najlepších, špičkových zahraničných partnerov, akými sú aj členovia Slovenskej aliancie moderného obchodu.“

SAMO združuje spoločnosti obchodu (Billa, dm drogerie markt, Kaufland, Lidl, Metro a Tesco), ktoré na Slovensku v súčasnosti prevádzkujú 620 maloobchodných a 6 veľkoobchodných prevádzok. Členovia SAMO sa radia medzi najvýznamnejších investorov, keď od začiatku svojho pôsobenia na slovenskom
trhu tu doteraz preinvestovali spolu viac ako 3 miliardy eur, a to bez daňových úľav či inej štátnej pomoci. Členovia združenia sa zároveň radia aj medzi najväčších zamestnávateľov na Slovensku. V súčasnosti spolu zamestnávajú viac ako 27-tisíc ľudí. Na pultoch svojich predajní ponúkajú v každom okamihu spolu približne 230 miliónov kusov výrobkov.

ZDROJ: Slovenská aliancia  moderného obchodu

SAMO triedy