Mám 65 rokov, som dôchodkyňa.Nemám vážnejšie choroby, lieky neberiem. Aké životné postenie by som mohla ešte uzatvoriť a na aké obdobie?

Čo sa týka poistenia ľudí nad 65 rokov, riziko poistnej udalosti je tu už také vysoké, že by poistenie pre daného človeka nebolo finančne dostupné. Máme  však aj poistenie určené pre klientov vo veku 55 až 66 rokov s poistným krytím do 80 prípadne 95 rokov veku. Program Senior ponúka najmä finančnú podporu poistenému v prípade úrazu alebo dožitia sa konca poistnej doby a finančnú podporu pozostalým v prípade smrti poisteného so zámerom zabezpečiť náklady na pohreb. Ideálne je navštíviť  našu pobočku alebo finančného poradcu.