Kedy má cenu zachraňovať vzťah?

Slová typu „musím na tom našom vzťahu ešte trochu zapracovať“ počujeme okolo seba stále. Alebo sa stále snažíme niečo urobiť s tým svojím vzťahom, ale nikam to nevedie. Ako zachrániť rozpadajúci sa vzťah?

Sú vzťahy, ktoré má zmysel zachrániť, a sú vzťahy, kde je akákoľvek práca na záchrane mrhaním času aj energie.

Stavajte svoje vzťahy na pevných základoch
Vzťah je ako stavba: vždy potrebujete pevný základ. Potom je už len na vás, čo si na tom základe postavíte – či chlievik, alebo nedobytný hrad. Vždy však budete potrebovať základy, dobre usadené v zemi.

Staré príslovie hovorí, že múdry muž postavil svoj dom na skale a hlúpy na piesku. Potom prišiel príval vody a vetra. Dom múdreho stál ďalej, prekrásny dom na piesku sa zosypal.

V živote tiež potrebujeme stavať vzťahy na skale, založiť dobré a nerozpadnuteľné základy. Hoci sa vzťah na začiatku javí plný lásky, pochopenia a harmónie, neskôr prinesie rôzne prívaly. Keby sme o nich vedeli od začiatku, asi by sme do vzťahu ani nevstupovali. Kľúčom je mať vzťah, ktorý vám bude stáť za to, aby ste žili, hoci v ňom budú aj ťažkosti. Mnohí zo vzťahu vycúvajú, len čo sa objavia náznaky problémov. Nevedia s partnerom žiť, komunikovať, pretínať sa v dôležitých oblastiach. To všetko je však spôsobené zle položeným základom na začiatku vzťahu.

Neskôr sa všemožne snažíme lepiť diery, hľadať poradcov, čítať všetko možné. A to všetko s jediným cieľom. Nájsť tú počiatočnú lásku, upevniť v sebe pokoj, opäť sa harmonizovať ako v časoch na úplnom začiatku.

Ak však nemáte správny základ, je to márne. Prečo? Lebo ľudské povahy a záujmy sú také rôznorodé, že nie všetky vytvárajú zlučiteľné kombinácie. Na začiatku sa môže zdať všetko fajn, ale neskôr máte vedľa seba vodu a oheň.

 

Vzťah nie je založený len na láske
Je naivné myslieť si, že ak sa máme radi, všetko je v poriadku. Láska je úžasná vec, ale dokáže byť aj ochladzovaná. Vzťah nie je založený len na láske, ale aj na zodpovednosti a delení sa o všetko, čo život prinesie.

Bežne sa nám zdá normálne, že ideme do práce, hospodárime s peniazmi, plodíme deti, navštevujeme priateľov a rodičov, chceme uplatňovať svoje záujmy a talent, byť pre svet prínosom. Tu už nestačí iba prehlásenie typu „ale my sa máme radi“. Na scénu vstupujú všetky naučené konania a emócie z minulosti. A práve tu sa začína vzťah.

Všetci chceme vzťah, v ktorom budeme môcť rásť, v ktorom nám bude dobre, kde budeme napĺňať svoje predstavy a deliť sa o svoje úspechy aj pády. Je to jediné zázemie, kde by sme sa mali cítiť bezpečne a súčasne nachádzať zdravé „nakopnutie“ do väčších výkonov a cieľov.

Ak však partner nie je schopný toto zázemie poskytovať, láska je nám nanič. Budeme síce spoločne žiť, ale objaví sa napríklad niekto iný, kto bude naše túžby uspokojovať viac.

Aký je správny výber partnera?
Na začiatku je teda potrebné dbať na správny výber partnera, presvedčiť sa o tom, či som schopný položiť s ním základy, na ktorých si bez strachu postavím svoj zámok.

1. Vzťah je vždy založený na priateľstve. Iba s priateľom sa delím o svoje najvnútornejšie problémy a úspechy. Mám s ním spoločné záujmy a túžby. Ak to tak nie je, prečo by som sa s ním priatelil? S priateľmi rád cestujem na dovolenku a  trávim voľný čas.

2. Vzťah je vždy založený na súčinnosti v hlavnej oblasti záujmu. Každý z nás má svoje okruhy činnosti, kde mu je dobre a v ktorých mu vlastná realizácia prináša uspokojenie. Ide najmä o oblasti, v ktorých máme talent a ktorých realizácia a rozvíjanie je v súlade s naším vnútorným svetom.

3. Vzťah je založený na príjemnom pocite. S partnerom sa stále cítim dobre a vzniknuté rozpory sme schopní rýchlo vyriešiť. Obaja máme jasnú túžbu cítiť sa stále príjemne a sme ochotní vynaložiť pre to všetko úsilie.

4. Vzťah je založený na správnom chápaní sexuálnych potrieb a dosahovaní maximálneho sebaodovzdávania a uspokojovania. Akékoľvek nevyrieknuté emócie, bloky, strachy a pripomienky spôsobujú pokles sexuálnej túžby a kontinuita  vzťahu je narušená.

Toto sú pravidlá hodnotenia toho, či spĺňate predpoklady na budovanie správnych základov vzťahu. Vďaka nim si vytvoríte silný základ, na ktorom potom môžete celý svoj život stavať, čo sa vám zachce.

Autor: Aleš Kalina kouč