Jana Machatová, Peter Machata: READY TO WEAR

Autorský šperk ako jedna z plnohodnotných oblastí súčasného vizuálneho umenia je fenomén, ktorý na Slovensku nemá dlhú tradíciu, zato však talentovaných tvorcov, ktorí si osobitými autorskými stratégiami postupne budujú renomé nielen doma, ale aj v zahraničí. Medzi nich patrí Jana Machatová a Peter Machata, ktorých tvorbu predstaví výstava v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne.

Oboch výtvarníkov okrem práce v médiu, ktoré prešlo v posledných rokoch výraznými zmenami, spája manželstvo a spoločný život, prinášajúci podobné podnety a témy, ktoré sa prirodzene premietajú do ich tvorby. Sú to najmä osobné spomienky a predstavy, asociácie spojené s detstvom a rodinné albumy, v ktorých nachádzajú inšpiráciu pre svoje šperky. Autori využívajú klasické šperkárske i nové technologické postupy, okrem drahých kovov, perál a polodrahokamov vkladajú do svojich šperkov nájdené predmety, či prevzatý obrazový materiál, laminovaný v plastovej fólii. Ich znovuobjavením, začlenením do nových kompozícií a súvislostí vrstvia významy a vytvárajú príbeh, ktorý patrí ku každému unikátnemu šperku.

Pre oboch autorov je príznačný osobitý cit pre materiál a jeho spracovanie. Kým Peter Machata s ním narába sochárskym spôsobom, prístup Jany Machatovej je viac zameraný na detail a charakterizuje ho záľuba v skladaní a vrstvení – motivickom aj významovom. Vo svojich šperkoch často využíva fragmenty starých fotografií a ilustrácií so sentimentálnym nádychom, ktoré ďalej rozvíja do tvarovo i štrukturálne prepracovaných kompozícií, prebúdza k životu retropríbehy a posúva ich do nových kontextov. Peter Machata skúma štruktúry materiálov, fascinujú ho rôznorodé povrchy polodrahokamov, ktoré vkladá do svojich šperkov, pracuje s kontrastom pozitívneho a negatívneho tvaru, jeho umelecký prístup je abstraktnejší a viac ovládaný geometrickým poriadkom. Vo svojich šperkoch odhaľuje skryté priestory a vrstvy, harmóniu foriem a textúr, čistotu kriviek.

Názov výstavy READY TO WEAR chce poukázať na to, že šperky Jany a Petra Machatovcov nie sú len galerijnými exponátmi. Možno ich chápať ako umenie v miniatúrnej podobe, ktoré sa dá nosiť. Tomu zodpovedá aj inštalácia na odevoch, ktorá akcentuje myšlienku ich bežného využitia. Každý šperk má však jedinečný charakter, ktorý podčiarkuje vlastnú individualitu a vkus jeho nositeľa na základe jeho vlastného výberu.

Jana Machatová(1972) po ukončení štúdia na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Kremnici, odb. zlatníctvo a strieborníctvo v rokoch 1986 – 1990 študovala v rokoch 1991 – 1997 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéri Kov – šperk (doc. Anton Cepka, doc. Karol Weisslechner). V rokoch 1995 – 1996 absolvovala študijný pobyt na Muthesius-Hochschule, Fachhochschule für Kunst und Gestaltung v Kieli (Nemecko) v ateliéri keramiky (prof. K. Abraham). Od roku 1997 je v slobodnom povolaní. Žije a pracuje v Stupave. Venuje sa tvorbe umeleckého šperku.

Peter Machata(1971) absolvoval v rokoch  1985 – 1991 štúdium na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Bratislave, odb. kamenosochárstvo a postgraduálne štúdium reštaurovania drevorezieb. V rokoch 1991 – 1997 pokračoval v štúdiu na VŠVU v Bratislave, odb. sochárstvo (ateliér prof. Jozefa Jankoviča). V rokoch 1995 – 1996 bol na študijnom pobyte v sochárskom ateliéri U. Lindow na Muthesius-Hochschule, Fachhochschule für Kunst und Gestaltung v Kieli (Nemecko). Od roku 2000 pracuje na VŠVU v Bratislave, spočiatku pôsobil ako asistent prof. Jankoviča, od roku 2003 pracuje na tamojšom Inštitúte pre vedu a umenie. Okrem umeleckého šperku sa venuje sochárstvu, kresbe, grafike a organizovaniu výtvarných sympózií.

Zdroj :  Dagmar Adamusová