Hra má pre deti význam, zvlášť v predškolskom veku

Hra má pre deti význam, zvlášť v predškolskom veku

Detstvo sa väčšine z nás neodmysliteľne spája s radostnými hrami. Hoci s odstupom času spomíname na toto obdobie s nostalgiou a láskou, z pohľadu dieťaťa je hra  dôležitý stimul pre telesný a duševný rozvoj a zdroj poznania ako to na svete chodí. Význam hry pre zdravý vývoj dieťaťa rozhodne nepodceňujte, radia odborníci.

 

Dôležitá stimulácia
Zvlášť vo vývojovom štádiu predškolského veku má hra v živote dieťaťa nezastupiteľný význam. Stimuluje  a motivuje k zisťovaniu informácií, zbieraniu skúseností a spájaniu všetkého naučeného v zmysluplné celky. Deti majú radi pohybové aktivity, pri ktorých sa vybláznia fyzicky, ale aj hry na niekoho. Napríklad na rôzne povolania vo vzájomnej súvzťažnosti (napr. učiteľ a žiak, predavač a zákazník, lekár a pacient) alebo napodobňovanie sociálnych rolí členov rodiny. Takéto hry sú odrazom detského pozorovania a vnímania skutočnosti, ale aj obrazotvornosti a fantázie.

Učí sa žiť v kolektíve
V predškolskom veku sa tiež vytvára schopnosť, zručnosť a zároveň potreba kolektívnych hier s vrstovníkmi, aj keď podoba a formovanie detských skupiniek môže byť najprv náhodné. Rovnako námety hier sa striedajú a spolupráca medzi jednotlivými členmi skupinky nie je dlhodobá ani väčšinou nejde do hĺbky. Má jednu dôležitú úlohu – kontaktom s kamarátmi sa dieťa učí presadzovať v kolektíve, vstupuje do dialógov, učí sa tímovo spolupracovať a zároveň ventiluje stres, napätie a potenciálne konflikty. Počas kolektívnych hier sa trénuje verbálna a neverbálna komunikácia aj s jej podpornými prostriedkami.

Plastelína „žije“ stále
Samostatnú kategóriu tvoria hry konštruktívne, činorodé. Pri nich dieťa využíva maximum  mentálnej kapacity a pracuje na jej rozširovaní. Patria k nim kreslenie a maľovanie, stavebnice, modelovanie a rôzne výtvory z plastelíny, kociek a ďalších stavebných jednotiek. Bojíte sa, aby vaše dieťa neskončilo zase s očami prilepenými k monitoru počítača alebo k obrazovke televízie? Potom mu musíte ako rodič ponúknuť zaujímavú alternatívu, trebárs modelovacie  hmoty novej generácie. Jednotvárna plastelína v niekoľkých farbách, ktorú poznáte z hodín výtvarnej výchovy, je dávno minulosťou. Na trhu je ľahká, netoxická, ľahko tvarovateľná a opakovane použiteľná plastelína z guľôčkového materiálu, ktorá sa nelepí a neprichytáva sa na žiadnom povrchu, takže nezanecháva špinu a neporiadok.

Ak vyberáte hračky, na prvom mieste ide o zdravie a bezpečie, preto by sa deti mali hrať len s takými výrobkami, ktoré prešli prísnymi predpísanými testami v akreditovaných laboratóriách. Musia spĺňať všetky požiadavky kladené na pridelenie certifikátu CE. Len vtedy budete tak mať istotu, že v prípade nechceného prehltnutia kusu modelovacieho materiálu nehrozí dieťaťu žiadne zdravotné riziko a vylúči ho z tela, bez toho aby napáchal škody v tráviacom trakte.

Autor: kb
Foto: Shutterstock