Hniezda záchrany zmodernizované

Hniezda záchrany

Hniezda záchrany – verejné inkubátory na záchranu nechcených novorodencov v SR mali 1. júna 15. výročie a ako darček dostali k výročiu modernizáciu. Modernizácia spočíva vo vybavení interiéru hniezd kamerami – ale zameranými špeciálne na inkubátor a nie na okno do hniezda.

Ako upresnila predsedníčka o. z. Šanca pre nechcených, ktoré je zriaďovateľom hniezd a koordinátorom tohto projektu, Anna Ghannamová, pri realizácii modernizácie sa prísne strážilo, aby kamera v žiadnom prípadne nezamerala matku, ktorá vkladá dieťa do hniezda, takže anonymita matiek bude naďalej garantovaná. K tejto modernizácii pristúpili nielen z dôvodu  operatívnejšieho reagovania na možný zhoršený stav bábätka v hniezde, ale najmä z dôvodu „odstresovania“ personálu nemocníc, ktorého členovia musia ísť k hniezdu vždy, keď sa spustí signalizácia a to aj v prípadoch keď hniezdo otvoria iba zvedavci. „S iným nasadením ide sestra k hniezdu, keď bude vidieť, že je tam vložené dieťa a s iným, keď ho pôjde iba dezinfikovať po tom, čo ho otvorili zvedavci,“ konkretizovala Ghannamová. Celá modernizácia stála 13 018 €, pričom 8 673 € poskytol partner modernizácie Hniezd záchrany – Komerční banka a.s., pobočka zahraničnej banky a zvyšok doplatila realizačná firma AMS Com, ktorá sa v priebehu realizácie stala druhým partnerom modernizácie. Ako povedal jej majiteľ a riaditeľ Miroslav Pěčka: „Ťažšie ako samotná realizácia modernizácie bolo dohodnutie termínov s nemocnicami. Niekde sme museli ísť na dvakrát a na mnohých miestach sme museli kabeláž, a teda náklady na realizáciu zvýšiť aj trojnásobne.“ Komerční banka sa rozhodla prispieť podľa riaditeľky Kataríny Kurucovej na modernizáciu Hniezd záchrany predovšetkým preto, lebo ako banka chceme byť stále viac a viac spoločensky zodpovednými a nechali sme sa inšpirovať našou materskou Komerční bankou v Českej republike, ktorá je dlhoročným partnerom projektu babyboxov.

Hniezda záchrany od svojho vzniku v roku 2004 dodnes zachránili 66 novorodencov, z ktorých len na pár výnimiek väčšina bolo adoptovaných do nových rodín, 7 nebolo adoptovaných a k ďaším 6-tim sa vrátili biologické matky. Hniezdo záchrany je len jedným z piatich existujúcich spôsobov, ako sa biologickí rodičia v SR vzdávajú svojich detí. Našťastie najmenej využívaným spôsobom. Napríklad len pri porovnaní s režimom utajeného pôrodu od existencie tohto režimu – teda od 1.1. 2005 do konca roka 2018 sa matky cez utajený pôrod vzdali 448 – mich detí a do hniezd bolo vložených za ten istý čas 65 detí. Keďže štát a politici nezriadili pre režim utajeného pôrodu žiadnu linku ani podporu, ženy kontaktujú často práve o. z. Šanca pre nechcených, ktoré reflektuje úskalia, ktoré SR v súvislosti aj s utajeným pôrodom čakajú. Ako zdôraznila Anna Ghannamová, ani naša legislatíva a ani odborná prax nie je pripravená na to, čo robiť, ak dospejú prvé deti z utajených pôrodov a budú sa domáhať otvorenia obálok, ktoré sú uložené na MZ SR s údajmi biologickej matky. Do roku 2014 sa totiž k biologickej identite nedá dostať, pre nedôsledný zákon a dovtedy neexistujúcu vyhlášku – ktorú iniciovalo práve o. z. Šanca pre nechcených. Do tohto dátumu sa totiž k väčšine detí nedá priradiť obálka matky a ani po náprave tejto fatálnej chyby nie je isté, či je možné obálku otvoriť aj po prípadnom rozhodnutí súdu a ak áno, za akých podmienok má, či nemá byť kontaktovaná biologická matka. Rovnako nie sú v prípade utajených pôrodov, ale ani v prípade Hniezd záchrany, ošetrené rodičovské práva biologického otca. Ani s podporou sociálne slabých matiek, ktoré tvoria jednu zo štyroch skupín žien, ktoré sa vzdávajú detí to v SR nie je ideálne a aj preto čelíme dosť vysokému číslu „nechcených detí“. Celkovo sa od roku 2013  do konca roka 2018 vzdali na Slovensku rodičia 1 622 detí.

Bez ohľadu na tieto výzvy, ktoré je nutné v blízkej budúcnosti doriešiť, Hniezda záchrany, napriek možnosti utajeného pôrodu potvrdili opodstatnenie existencie, lebo napriek tomuto „lepšiemu“ riešeniu boli a sú deti vkladané aj do hniezd. Od ich vzniku klesol počet nájdených mŕtvych novorodencov z v priemere 10 ročne na v priemere 2 ročne. Ako uzavrela Anna Ghannamová Hniezda záchrany dokázali spojiť na Slovensku nespojiteľné: cirkev a ateistov, liberálov a konzervatívcov, odbornú i laickú verejnosť, a to v mene záchrany života „….a to je v našich končinách zázrak podobný, ako život sám,“ dodala.

Zdroj: Nora Krchňáková